"blogowisko".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

30 IX 2013 r.
Kochać siebie.

Miłość jest drogą do wolności. Ta droga zaczyna się od miłości samego siebie.

Nie uciekać

Nie szukać ucieczki, gdy robi się trudniej. Nie wychodzić poza siebie, pozostawiając swoje wewnętrzne życie, prawdziwe uczucia i ciało na pastwę losu. Nie tracić siebie z oczu zalewając je alkoholem, środkami odurzającymi, nie zanurzać się w fantazje, w wir zaspokajania nagłych potrzeb i w seksualny haj. Nie uciekać w świat innych ludzi, szukając wyłącznie chwilowego zapomnienia w ich ramionach, słowach i trosce. Nie szukać rozpaczliwego ukojenia w intensywnych praktykach religijnych, w modlitwie, w której nie ma pragnienia i gotowości na usłyszenie prawdy o sobie. Nie pozwolić by moje wewnętrzne JA pozostało bez nadzoru, opieki. Nie narażać siebie na stan rozbicia i niebezpiecznego rozciągnięcia w czasie i przestrzeni - być tam gdzie najważniejsza część mnie, gdzie moje serce i najszczersze pragnienia. I pozostać. W jedności. Na dobre i na złe.

Całość wskazań i wiele mądrości znajdziesz... KLIKAJĄC tutaj :-)

O Panie, jestem Twoim sługą,
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany:
Tobie złożę ofiarę pochwalną
I wezwę imienia Pana.Nawrócona wiedźma...

28 IX 2013 r.
Moja WIARA? Moja MODLITWA?

Początek pewnie pasuje do każdej osoby... A co dopiszę dalej?

Na początku nasuwa nam się pytanie: czym właściwie jest wiara? Wiara w powszechnym użyciu ma znaczenie zbliżone do zaufania, albo subiektywnego odczucia pewności. Dotyczy relacji międzyludzkich, ale głównie używana jest w określeniu relacji ponad osobowych np.: wiary w Boga lub w świat wyłącznie materialny - ateizm. Jest to wyjaśnienie wiary przez osoby uczone. Jednak przyjrzyjmy się wierze w moim życiu codziennym.

Zostałam wychowana w rodzinie chrześcijańskiej. Już od najmłodszych lat rodzice uczyli mnie modlitw i zaprowadzali do kościoła. Co wieczór odmawialiśmy wszyscy razem pacierz. Potem poszłam do komunii. Przygotowywałam się do niej na lekcjach religii, gdzie chłonęłam coraz więcej wiadomości o życiu Chrystusa. Przyjęłam Pana Jezusa całym swoim sercem...i coś jako przerywnik dla najmłodszych i nie tylko :-)

27 IX 2013 r.
Wielkiej mocy z nieba...

Trzeba i to wiele. Przede mną intensywny czas. Udaję się do trzech parafii:

- w Przecławiu - KLIKNIJ tutaj...
- w Elblągu - KLIKNIJ tutaj...
- w Brzezince, dziś dzielnica Mysłowic - KLIKNIJ tutaj...

aby przeżyć tam razem ze zgromadzonymi ludźmi misje święte.

Misje święte - dłuższe rekolekcje o szczególnym charakterze, które odbywają się w kościele katolickim w każdej parafii zwyczajowo co ok. 10 lat. Jest to czas słuchania nauk misyjnych, codziennych nabożeństw (m.in. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i ślubów małżeńskich, adoracja Krzyża Misyjnego), oraz przyjmowania sakramentów, jak spowiedzi, Eucharystii, sakrament namaszczenia chorych.

Proszę o szturm do nieba...

Modlitwa o błogosławieństwo Boże na czas Misji Świętych

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa Chrystusa i nasz Ojcze, prosimy Cię o Błogosławieństwo na czas Misji Świętych. Niech ten czas będzie dla nas darem łaski i Miłosierdzia.

Synu Boży, który dla nas stałeś się człowiekiem, otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, abyśmy odnowili i umocnili WIARĘ otrzymaną na chrzcie świętym.

Duchu Święty, odnów to co otrzymaliśmy od Ciebie i spraw, abyśmy odnowili oblicze naszej Parafii i abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła.

Matko Boża, wzorze niezachwianej wiary, módl się za nami, abyśmy czasu Łaski Misji Świętych nie zmarnowali. Amen.

25 IX 2013 r.
Serce wielkie i otwarte na Boga - całość wywiadu.

Długa, szczera i osobista rozmowa z papieżem Franciszkiem. Cały wywiad, jakiego Ojciec Święty udzielił jezuickiemu czasopismu "La Civilta` Cattolica", bez skrótów, zgodnie z oryginalnym tekstem.

KLIKNNIJ - tutaj...

Na pochmurne ostatnie dni, trochę zdrowego śmiechu... nie zaszkodzi.23 IX 2013 r.
Wskazówka od o. Pio.

W drugim czytaniu z dzisiejszej Godziny Czytań znajdujemy praktyczne wskazanie, dzięki któremu ufam łatwiej jest przyjmować codzienne wydarzenia.

Dusza zaś przygotowana do królowania wraz z Chrystusem w niebieskiej chwale winna być wygładzona uderzeniami młota i dłuta, którymi posługuje się Boski Budowniczy, aby przygotować kamienie, czyli wybrane dusze. A czym są owe ciosy młota i dłuta? Są to ciemności, moja siostro, obawy, pokusy, boleści duszy i duchowe lęki, zdradzające jakąś chorobę, oraz udręki ciała.

Dziękujcie zatem nieskończonej dobroci wiekuistego Ojca, który w ten sposób traktuje duszę waszą przeznaczoną do zbawienia. Dlaczegóż się nie chlubić z tych dobrodziejstw najlepszego ze wszystkich ojców? Otwórzcie serce owemu niebieskiemu Lekarzowi dusz i powierzcie się całkowicie z pełną ufnością Jego najświętszym ramionom: On was traktuje jako wybranych, abyście szli tuż za Jezusem na wzgórze Kalwarii. Ja z radością i wewnętrznym wzruszeniem będę patrzył, w jaki sposób zadziała w was łaska.

Do posłuchania... z przesłaniem.

Kinga Preis śpiewa piosenkę Ewy Bem - "Gram o wszystko" (PPA 2013)

muz. Jerzy Wasowski
sł. Wojciech Młynarski

Bo ja, jak gram to gram,
mnie nie wstrzymasz namową i siłą,
a dziś zagrać chcę, było nie było,
o Twą miłość.

21 IX 2013 r.
Na rzecz ubogich.

Do zaangażowania na rzecz ubogich wzywa nas Papież Franciszek. Na początku swojego pontyfikatu wypowiedział głośno swoje pragnienie: "Pragnę Kościoła ubogiego i dla ubogich". Zapytany jak rozumie to zdanie powiedział między innymi:

"Kiedy szedłem spowiadać w poprzedniej diecezji, niektórzy przychodzili i zawsze pytałem: ''Czy dajesz jałmużnę?'' - ''Tak, ojcze!''. ''O to dobrze''. Ale stawiałem jeszcze dwa inne pytania: ''Ale powiedz, czy kiedy dajesz jałmużnę spoglądasz w oczy temu lub tej, która ją otrzymuje?'' - ''Ach, nie wiem, nie zdałem sobie sprawy''. I kolejne pytanie: ''A kiedy dajesz jałmużnę, czy dotykasz rękę tego, któremu ją dajesz, czy też rzucasz monetę z góry?''. To właśnie jest problem: ciało Chrystusa, dotknąć ciała Chrystusa, wziąć na siebie ten ból za ubogich. (...) Syn Boży, uniżył samego siebie, stał się ubogim, aby wraz z nami iść drogą. I to jest nasze ubóstwo: ubóstwo ciała Chrystusa, ubóstwo, które nam przyniósł Syn Boży ze swoim Wcieleniem. Kościół ubogi i dla ubogich zaczyna się od wyjścia ku ciału Chrystusa. Jeśli idziemy ku ciału Chrystusa, zaczynamy coś rozumieć, rozumieć, czym jest to ubóstwo, ubóstwo Pana".

W kontekście tego słowa mocno wybrzmiewają słowa św. Bazylego Wielkiego, biskupa żyjącego w IV w. Mówił on:

"Chleb, który wam zbywa, jest chlebem głodnego; ubrania wiszące w waszych szafach są ubraniami nagich; buty, których nie nosicie, są butami bosych; pieniądze, które macie odłożone, są pieniędzmi ubogich; zaniedbywanie dzieła miłosierdzia są krzywdami, które popełniacie".

I coś do posłuchania...

Video: Ola - Obok Mnie - to krótka opowieść o trudnej przyjaźni, o krótkim momencie z życia młodej dziewczyny, w którym ciężko podjąć jednoznaczną decyzję. To obraz zagubienia, problemów i buntu ale też samotności w jakiej tkwi niejeden z nas. Receptą na życie wydaje się często najbliższa osoba. Przyjaciel lub przyjaciółka. Osoba, która zawsze jest blisko. Jest "Obok mnie".

20 IX 2013 r.
Wypisz, wymaluj, na dzisiejszy czas.

Wskazania z dzisiejszej liturgii, są do przeniesienia na nasze działanie i postępowanie. Ileż mniej problemów i niedomówień, gdy trzyma się człowiek prawdziwej nauki. Ileż łatwiej podejmować spoczywające na nas zadania.

Najmilszy:

Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy, ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.

Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.


I jeszcze coś sentymentalnego do posłuchania.

13 IX 2013 r.
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Śmierć Chrystusa na krzyżu nie wykreśla śmierci z agendy naszego życia, ale ona nie ma już ostatniego słowa, staje się przejściem do życia, bramą, której sama śmierć już nie może przekroczyć. Dalej jest tylko "podwyższenie" człowieka, droga do nieba, do życia. Krzyż Chrystusa staje się dla nas jakby drabiną Jakuba, która pozwala nam "wstępować" z ziemi do nieba, ze śmierci do życia.

Nie rozpaczaj grzeszniku, możesz być święty...

11 IX 2013 r.
Rekolekcje KRZYŻA...

Zbliża się mój wyjazd i posługa w czasie rekolekcji w Bochnii

Przygotowania idą całą parą. Żywię nadzieje, że będzie sprzyjająca pogoda i wielu ludzi skorzysta z czasu łaski. Proszę o towarzyszenie i duchowe wsparcie.

6 IX 2013 r.
Posługa na odpuście.

Zbliżający się wyjazd na odpust do Kobylanki (szczegóły znajdziesz tutaj...) stał się powodem do mobilizacji, aby zamieszkać "u siebie" i zabrać się za właściwą sobie pracę. Wpisów w terminarzu sporo. Liczę, że wszystko przy owocnej pomocy dobrych ludzi, uda się zrealizować.

Przyglądając się zastanej rzeczywistości, przychodzą mi do głowy, słowa z dzisiejszej Ewangelii:

Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego.

I pamiętając o tym działam :-)

Coś do posłuchania:

3 IX 2013 r.
Nie może zabraknąć nikogo z nas...

Serdecznie zapraszam na Forum Ewangelizacyjne "CCC"" [Całą Ewangelię – Całe Ciało – Całemu światu], które w dniach 14 – 16 listopada odbędzie się w Nowohuckiej Mogile – w miejscu, gdzie bł. Jan Paweł II użył po raz pierwszy określenia "Nowa Ewangelizacja" (w 1979 roku).

O Nowej Ewangelizacji mówi się dziś bardzo dużo. Także w Kościele polskim. Zdecydowanie za często jednak rozmowa ta zredukowana zostaje do wymiaru "know how": Jak to zrobić? Kogo zaprosić? Skąd wziąć ludzi? Gdzie są wspólnoty gotowe się zaangażować? Jak dotrzeć do ludzi z zaproszeniem? Jakimi metodami i środkami? Skąd wziąć na to wszystko pieniądze?

Więcej znajdziesz KLIKAJĄC tutaj...

2 IX 2013 r.
Przymiarki do lokalizacji.

Na nowym miejscu, rozpoznawanie terenu, drobne usprawnienia, przymiarki, aby rozlokować się i wyjść z życia na pudełkach.

Ps 27,1.4.13-14

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?
O jedno tylko proszę, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni życia.
Abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Tak jakoś cały dzień chodzi za mną ta nuta... :-)Powrót do "blogowisko"