"alablog".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

27 IX 2009 r.
Już za parę dni, za dni parę...

Ostatnie chwile w Dębowcu... Potem - szybka przeprowadzka do stolicy i nowe wyzwania. Nie tracę nadziei, iż podołam temu wszystkiemu. Harmonogram zajęć na uczelni już "wisi" w sieci. Zaczynam 10 X :-) ostatni rok studiów.

Proszę o wsparcie na ten czas kolejnych, "drastycznych" zmian w moim codziennym życiu.


16 IX 2009 r.
Argument motywacyjny...

Jedna z encyklopedii dostępna w sieci podaje następującą definicję:

Motywacja - stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. To wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy.

Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników (zmiana warunków zewnętrznych, zmiana we własnej osobie, zmiana własnego położenia). Jeśli człowiek jest świadomy wyniku wykonywanych czynności wówczas ten wynik będzie nazywany celem. Proces motywacyjny składa się z zespołu pojedynczych motywów. Motywem nazwać zaś można przeżycie pobudzające człowieka do działania lub powstrzymujące go, lub przeszkadzające jego wykonaniu.

A jak zmotywować kogoś takiego, komu nic się nie chce - a czeka tylko, kiedy będzie "fajrant"?

Jasno określić, czego od niego chcesz, a potem konsekwentnie wymagać. A i zaczynamy od samego siebie :-)

Coś do posłuchania - materiał ze Spotkania Młodych w Dębowcu


12 IX 2009 r.
Przygotowania pełną parą...

Zapytasz Czytelniku do czego? Uroczystości Odpustowe w Dębowcu już za kilka dni. Zapowiedź tego, co się wydarzy, oraz dokładny program znajdziesz na stronie Sanktuarium w Dębowcu.

Przygotowania obejmują nie tylko stronę zewnętrzną, ale także usilnie prosimy o sprzyjającą pogodę. Doświadczenia wcześniejszych lat pokazują, że nie jest to bez znaczenia na liczbę przybywających w tym czasie pielgrzymów. Słoneczna sobota i niedziela, połączona z odrobiną dobrych chęci - da kilkanaście tysięcy Czcicieli u tronu Pięknej Pani. Niech się jednak dzieje wola nieba...

Dziękując za wsparcie - nieustaję w prośbie o dalsze...

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ KAPŁANÓW - JAN PAWEŁ II

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko. Matko Chrystusa, Kapłanowi - Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu - zachowaj kapłanów Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom - oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.

Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy - uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn - przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko Kapłanów. Amen.


3 IX 2009 r.
Odcinanie z metra...

Bardzo szybko zbliża się koniec mojego "urzędowania", co się z tym wiąże, konieczne staje się przyuczanie następcy... Staram się, aby we wszystkim moich poczynaniach uczestniczył i pomału notował sobie to wszystko, co spoczywać będzie na jego barkach. Kilka pierwszych dni, a mówi, że jest tego sporo. Człowiek sam sobie tego nie uświadamia, zwłaszcza, jak pewne czynności "weszły w krew".

Gorące przygotowania do uroczystości zakonnych - śluby wieczyste. Menu już ustalone, teraz tylko dopilnować szczegółów realizacji.

Dziękuję tym, co mnie wspierają... i nieustannie proszę o więcej...

ROBOTNICY ŻNIWA PAŃSKIEGO - JAN PAWEŁ II

O JEZU, Dobry Pasterzu, wzmocnij ducha we wszystkich wspólnotach parafialnych, w kapłanach i diakonach, zakonnikach oraz konsekrowanych i świeckich misjonarzach, zgodnie z potrzebami całego świata, który obdarzasz miłością i pragniesz jego zbawienia. W szczególny sposób powierzamy Ci naszą wspólnotę parafialną; wytwórz w niej duchową atmosferę właściwą pierwszym chrześcijanom, aby stała się wieczernikiem modlitwy, w którym miłościwie spłynie na nas moc Ducha Świętego i Jego dary. Wspomagaj naszych proboszczów i osoby konsekrowane.

Kieruj krokami tych, którzy hojnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do Życia Zakonnego lub do Posługi Ewangelizacyjnej. Skieruj Swoje miłościwe wejrzenie na wielu prawomyślnych młodych ludzi i zaproś ich do pójścia za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą osiągnąć swoje spełnienie.

Te wielkie pragnienia Twojego Serca powierzamy przemożnemu wstawiennictwu Maryi, Matki, która jest Wzorem wszystkich powołań, i błagamy Cię o utwierdzenie naszej wiary w pewności, że OJCIEC wysłucha tego, o co Go, zgodnie z Twoimi wskazaniami, prosimy. Amen
Powrót do "blogowisko"