"blogowisko".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

28 I 2013 r.
Prymas wielkich przełomów.

Ks. kard. Józef Glemp to Prymas wielkich przełomów. Wykazał się wielkim opanowaniem i życiową mądrością w obliczu skrajnych podziałów politycznych.
W trudnych czasach komunizmu stawał odważnie i roztropnie po stronie Narodu, wiernego chrześcijańskim wartościom, dążącego do wolności i pełnej niezależności od systemu totalitarnego, umacniając wiarę i ducha narodowego, wspierany przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Osoba szczególnie bliska dla saletynów: Kardynał Glemp i saletyni - kliknij tutaj

Co u mnie? Wracam do codziennych zajęć: po śniadaniu - praca w kurii - a potem w miarę potrzeby - posługa w parafii. Uczący w szkole, korzystają z rozpoczętych ferii, wyjechali lub wyjadą. Na mnie przyjdzie czas później :-)

W wolniejszych chwilach zbieram materiały potrzebne na zbliżającą się posługę słowa w czasie wielkiego postu. Będzie i czas na misje parafialne, ale dominować będą rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Nie należę do tych, co ogrzewają starocie (choć może sprawdzone i dobre) - szukam nowego klucza. I pomogą Pingwiny z Madagaskaru.

Coś do posłuchania...

Sentymentalnie i nie tylko, w klimacie, który lubię :-)

Kanadyjski wokalista jazzowy, piosenkarz i aktor. Michael Bublé w 2003 nagrał album, który zdobył sporą popularność na całym świecie. Bublé dysponuje oryginalną, ciepłą barwą głosu. Wykonuje głównie covery (m.in. Franka Sinatry, The Beatles, Raya Charlesa, Bee Gees, Elvisa Presleya), współpracował m.in. ze Stevie Wonderem, Nelly Furtado i Laurą Pausini.









26 I 2013 r.
Dobitnie tłumaczyć.

To znaczy jak? Tłumaczyć przystępnie, czytelnie, dobitnie: prosto.

I z takim procesem mamy do czynienia w czytaniach III Niedzieli:

- czytanie Prawa Bożego z Księgi Nehemiasza (Ne 8,1-4a.5-6.8-10);
- Ps 19;
- nauka św. Pawła o Mistycznym Ciele Chrystusa (1 Kor 12,12-14.27);
- i początek Ewangelii św. Łukasza, z obecnością Jezusa w synagodze w Nazarecie (Łk 1,1-4;4,14-21).

Zadanie dla duszpasterza: tłumaczyć dobitnie, aby utwierdzać wiarę, pogłębiać rozumienie tajemnicy Kościoła, odkrywać piękno i bogactwo Liturgii.

Konstytucja o Liturgii Vaticanum II

KL 28. W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny, czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych.

KL 29. Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego.
Należy więc starannie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadających każdemu czynności.

KL 30. Celem wzmożenia czynnego uczestnictwa należy pobudzać wiernych do wykonywania aklamacji, odpowiedzi, psalmów, antyfon, pieśni jak również czynności czy gestów oraz przybierania właściwej postawy ciała. W odpowiednim czasie należy zachować także pełne milczenie.





23 I 2013 r.
Biblia nie jest monologiem.

Bardzo ciekawe doniesienie o tematyce najbliższych rekolekcji, w których będzie uczestniczył papież Benedykt XVI i jego współpracownicy.

Dla mnie osobiście jest to kolejne zaproszenie do odkrywania bogactwa Księgi Psalmów.

Treść notatki za: www.wiara.pl

Księga Psalmów będzie kanwą tegorocznych rekolekcji wielkopostnych w Watykanie - ujawnia tegoroczny rekolekcjonista, Kard. Gianfranco Ravasi.

Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury który poprowadzi sześciodniowe ćwiczenia duchowne dla Papieża i Kurii Rzymskiej, jest autorem monumentalnego dzieła poświęconego tej części Biblii, znanego także w polskim tłumaczeniu. Jak ujawnił Radiu Watykańskiemu temat rekolekcji będzie brzmiał: "Ars orandi, ars credendi - oblicze Boga i człowieka w modlitwie psalmowej". Całość poprzedzi wprowadzenie będące refleksją nad czasownikami towarzyszącymi filozoficznej refleksji nad modlitwą: oddychać, rozmyślać, walczyć, kochać.

"Rozważałem różne możliwości - stwierdził kard. Ravasi. - Potem jednak pomyślałem sobie, że to właśnie Psałterz mógłby być doskonałym odzwierciedleniem oblicza Boga i oblicza człowieka. Dietrich Bonhöffer, słynny teolog męczennik czasów nazizmu, ma na ten temat pewną ciekawą uwagę. Powiada: Czyż Biblia nie jest Słowem Bożym? To dlaczego znajdujemy tam Psalmy, które są modlitwami, a więc ewidentnie słowami ludzkimi? Właśnie po to, by dowieść, że Objawienie nie jest jakimś samotnym monologiem Boga na złocistym nieboskłonie, ale dialogiem, zaś w dialogu musi być także odpowiedź. A odpowiedzią jest być może to, że Bóg zajmuje się nami, bo zostawił pieczęć swojego natchnienia. I to z tego powodu wybrałem na Rok Wiary właśnie księgę, w której o wierze mówi Bóg, a jednocześnie i człowiek odpowiada ze swej strony wiarą".





22 I 2013 r.
Kotwica naszej duszy.

Jeszcze kilka dni i w najbliższy piątek zakończy się kolęda w parafii. Szczególne doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem, jego historią życia, jego osobistą drogą do Pana Boga.
Niech nie braknie otwartości na działanie Jego łaski, niech nie braknie w nikim z nas gotowości do podjęcia szczerej rozmowy.

Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

Hbr 6,20

Do refleksji i do poczytania.





18 I 2013 r.
Zadania pilne i ważne.

Planowanie, to klasyka w zarządzaniu czasem. Jednakże samo zaplanowanie nie wystarczy. Wypisanym zadaniom warto przyporządkować odpowiednią rangę, do czego niezwykle pomocna może się okazać tak zwana macierz Eisenhowera. Technika ta polega na podziale zadań, jakie mamy do wykonania, na cztery kategorie według pilności i ważności. Do pierwszej kategorii należą zadania ważne i pilne, których nie unikniemy i nie możemy zaniedbać. Druga, to rzeczy ważne, ale nie pilne - decydują o naszym poczuciu szczęścia i bezpieczeństwa. W trzeciej mieszczą się sprawy pilne, lecz nieważne, w których bierzemy udział ze względu na innych. Ostatnia kategoria, to rzeczy nieważne i niepilne, które tylko pożerają nasz czas.



Według Stevena Coveya amerykańskiego guru zarządzania czasem, marnujemy czas i życie tkwiąc bezproduktywnie w ostatniej kategorii, podczas gdy 60 proc. czasu i energii powinniśmy poświecić tej drugiej - czyli zajmować się s prawami ważnymi, a więc tymi od których najbardziej zależy nasz życiowy sukces.

Ćwiczenie:

Na podstawie zamieszczonego schematu sporządź swoją własną macierz Eisenhowera. Zaplanuj w ten sposób swój dzień, tydzień i miesiąc.

Powyższa teść trafiła do mnie na e-maila od Newsletter Plasterek.pl

I coś do posłuchania i wprowadzenia także w życie.

Choć demony czasem budzą się
niepokoją serca myśli złe
z każdą chwilą wciąż przy dłoni dłoń
jedna podróż jedna życia toń


Życie jest muzyką, życie jest wygraną
Póki nasze serca kochać nie przestaną





15 I 2013 r.
Po co kolęda?

Mało kto wie, że do tych bożonarodzeniowych odwiedzin parafian, kapłan, przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego, jest zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego celem wzajemnego poznania się. Czytamy w nim: "proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygować" (kan. 529 § 1 KPK).

Więcej ciekawych informacji znajdziesz choćby i tutaj...

Co nowego u mnie?

Mój dzień zaczyna się około 6.00, potem o 6.40 modlitwy, o 7.00 odprawiam. Śniadanie i tak koło 8.30 jestem już w naszej kurii zakonnej podejmując moją biurową pracę.

Koło 15.00 uciekam na parafię, by od 17.00 być już z tzw. "kolędą" w pierwszym mieszkaniu. Odwiedzam ich tak średnio 10-15 każdego wieczoru. Wracam na parafię przed 21.00. Jakaś kolacja, chwila dla siebie i nie wiadomo kiedy robi się godzina 0.00.

Z Bożą pomocą już jesteśmy na półmetku i w przyszłym tygodniu we czwartek przed feriami będziemy u wszystkich.

Teledysk do utworu "Moc" zapowiadającego nową płytę Maleo Reggae Rockers "Revolution", która pojawi się na wiosnę 2013 r. Nagrano go podczas koncertu w poznańskiej Arenie w ramach LuxFestiwal 17 XI 2012 r.





12 I 2013 r.
Katechizm Kościoła Katolickiego o chrzcie.

Najbardziej miarodajnym przedstawieniem tego, czego Kościół katolicki uczy o chrzcie jest nauka zawarta w Katechizmie Kościoła katolickiego. Dlatego warto w całości ją przytoczyć.

Całość znajdziesz tutaj....

Warto także przypomnieć coś jeszcze...

Obowiązki rodziców dziecka:

- przygotowują się do chrztu dziecka,
- są obecni,
- publicznie proszą o chrzest,
- kreślą znak krzyża na czole dziecka,
- wyrzekają się szatana,
- składają wyznanie wiary,
- niosą niemowlę do chrzcielnicy,
- otrzymują specjalne błogosławieństwo,
- doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),
- są świadkami wiary dla dziecka,
- przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
- spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
- razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
- wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
- obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
- świętują dzień Patrona,
- uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
- zawierzają dziecko Bogu:

"Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach".
"Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja. Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej nią ja. Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów".


Obowiązki rodziców chrzestnych:

- wyznaczeni przez rodziców
- przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
- nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
- należą do Kościoła katolickiego
- jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
- wyrzekają się szatana
- wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
- otrzymują specjalne błogosławieństwo
- trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu
- pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
- prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
- żyją wiarą, nadzieją i miłością
- modlą się za chrześniaka
- kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
- zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium
- w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.





11 I 2013 r.
Lęk przed ludźmi.

Nic nie powoduje wśród ludzi tak wiele lęku, jak inni ludzie. Na czym to polega? Czy nie jest tak, że tego, przed kim czuję lęk, po prostu nie lubię? O czym najchętniej z nikim, nawet z samym sobą, bym nie mówił? Które osoby budzące obecnie mój lęk przypominają mi budzące lęk osoby z przeszłości?

Całość artykułu znajdziesz tutaj...

Film świetnie pokazuje że można mieć wszystko albo nic. Ale w codziennym życiu wcale nie jest tak pięknie jak w pierwszej opcji ;/





10 I 2013 r.
Mała Arabka i Matrix.

Nadzwyczajne jest to, że można aż tak Pana Boga...

Maria Baouardy, znana także jako Maria od Jezusa Ukrzyżowanego,
"Mała Arabka", "Maleńka Nic", właśc. Miriam Baouardy (ur. 5 stycznia 1846 w I'billinie w ówczesnej Palestynie, niedaleko Nazaretu, zm. 26 sierpnia 1878 w Betlejem) – palestyńska karmelitanka, mistyczka i stygmatyczka, błogosławiona Kościoła rzymskokatolickiego.





5 I 2013 r.
W Objawienie Pańskie.

Zapraszam do modlitewnej refleksji nad przesłaniem liturgii Słowa. Pomocne mogą się stać materiały lectio divina - dostępne na stronie www.katolik.pl

Kluczem może się stać także uroczyste błogosławieństwo, którego Kościół udziela w tym dniu na zakończenie Eucharystii:

Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, * niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze nadziei i miłości. W. Amen.

Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, * z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci. W. Amen.

Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, * niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana., * który jest Światłością ze Światłości. W. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

Źródło: Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich

I coś wesołego...
IX SOPOCKA NOC KABARETOWA Neo-nówka Wandzia i Trzej Królowie





2 I 2013 r.
Przepis na udany rok.

Znalezione w sieci...

Wziąć dwanaście miesięcy,
obmyć je do czysta
z goryczy, chciwości, złości i lęku.
Podzielić każdy miesiąc na 30, albo 31 części tak,
żeby zapasu starczyło akuratnie na rok.

Każdy dzionek przyrządza się oddzielnie,
biorąc po jednej części pracy
i dwie części wesołości i humoru.
Dodać należy do tego trzy kopiaste łyżki optymizmu,
łyżeczkę tolerancji,
ziarenko ironii i szczyptę taktu.
Następnie masę tę polewa się obficie miłością.

Gotowe danie ozdobić bukiecikami
drobnych uprzejmości
i podawać je codziennie z pogodą ducha
oraz porządną filiżanką
ożywczej herbaty.







1 I 2013 r.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.

Bóg, źródło wszelkiego błogosławieństwa, * niech wam hojnie udzieli łaski i przez cały rok strzeże zdrowia waszej duszy i ciała. W. Amen.

Niech Bóg zachowa w was prawdziwą wiarę, * da niewzruszoną nadzieję * i cierpliwą miłość, która wszystko przetrwa. W. Amen.

Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą * dzisiaj i zawsze wysłucha waszą modlitwę * i doprowadzi was do życia wiecznego. W. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

Źródło: Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich



Powrót do "blogowisko"