"blogowisko".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

26 VIII 2012 r.
Wówczas (18 lat temu) też była ...

Podobna pogoda i to samo wspomnienie liturgiczne. Trudno w to uwierzyć, ale czas płynie bardzo szybko. Po przygotowaniach i pakowaniu, odwieziony przez brata fiatem 126p do Krakowa (cały majątek się tam zmieścił), zaczęła się moja przygoda, mój nowy etap w życiu: czas formacji i studiów, przygotowania do tego, kim dziś jestem, do misji i posłania, które realizuję we wspólnocie Kościoła jako kapłan, zakonnik, jako SALETYN :-)

Pamiętam, że nie mogłem zasnąć, przejeżdżający tramwaj wystukiwał kolejne godziny. Była i cisza, którą przerywał odgłos hejnału. Dwa lata spędzone na rogu ul. Wiślnej i Olszewskiego. Początek poznawania siebie, początek studiowania. Wszystko takie świeże, jakby to było wczoraj a nie ....

Słuchało się wówczas takich klimatów... Stawiało się także bardzo ważne pytanie: co ja tutaj robię...?

Warto jednak było przejść tą drogę...

24 VIII 2012 r.
Modlitwa za Kościół.

św. Bartłomiej Apostoł podpowiada na dziś szczególną intencję modlitewną:

Należymy do Kościoła, który jest budowlą opartą na fundamencie Apostołów. Módlmy się do Boga, Ojca wszechmogącego, za Jego lud święty i wołajmy: Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zmartwychwstały ukazał się najpierw Apostołom,
- spraw, abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł dobrą nowinę,
- daj, abyśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Ty posłałeś swego Syna, aby rozsiewał ziarno słowa,
- dozwól, abyśmy pracowicie siejąc to słowo, z radością zbierali jego owoce.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew pojednał świat z Tobą,
- daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojednania.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Ty umieściłeś swego Syna w niebie po Twojej prawicy,
- dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim królestwie.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Czy tej rzeczywistości, o której mówi bp Grzegorz Ryś - nie odnajdujemy w swoim życiu? Jeżeli to porusza, napisz o tym.

23 VIII 2012 r.
Organizacja otoczenia stanowiska pracy.

Prawidłowo zorganizowane otoczenie stanowiska pracy jest bardzo ważnym elementem wpływającym na wydajność i samopoczucie użytkowników. Tworząc nowe i ergonomiczne stanowiska pracy należy zwrócić uwagę na wiele ważnych czynników m.in. na przestronność pomieszczeń, usytuowanie okien, mikroklimat panujący wewnątrz, a także na odpowiednie umieszczenie biurek względem źródeł światła.Teoria zostaje wdrażana w życie w odniesieniu do posługi w kurii. Na organizowanie pokoju (zakonnej celi na parafii) przyjdzie czas w kilku etapach: pierwszy wstępny - po powrocie z przekazania urzędu superiora i proboszcza, etap drugi (zabezpieczający): na początku października przed kolejnym etapem remontu domu zakonnego, etap trzeci: (właściwy) przed świętami, gdy będzie po wszystkim.

Ale cierpliwości: Kościół Boży jest wieczny.

Warszawo WALCZ!!!

21 VIII 2012 r.
W nowej rzeczywistości...

Tak niewiele trzeba, aby zmienić otoczenie, kilkanaście kilometrów i zaadoptować się w nowym miejscu. Nie jest to trudne. Pod jednym warunkiem: dawaj siebie w każdym miejscu w 100%.

Skończył się czas posługi z locum w Krakowie. Zaczyna się z locum w Warszawie.

I coś, co od pewnego czasu na nowo daje mi chwilę odpoczynku... On www. lub za "kółkiem..."

19 VIII 2012 r.
Posługa Słowa.

Wspólnota parafialna przeżywa Uroczystość Odpustową. Z Bożą pomocą postaram się pomóc. Proszę o modlitewne wsparcie.

Parafia św. Jacka w Krakowie.

15 VIII 2012 r.
Cud nad Wisłą.

Data szczególna, bogata w przesłanie. Przytaczam rozważanie bł. Jana Pawła II:

PRZEWODNICZKA W DRODZE

Anioł Pański 15 sierpnia 1999 — Castel Gandolfo

1. Liturgia zachęca nas dzisiaj do kontemplacji Maryi wziętej z duszą i ciałem do nieba. Na mocy szczególnego przywileju została Ona napełniona łaską już w chwili poczęcia, a Chrystus, gdy zasiadł po prawicy Ojca, otworzył Jej jako pierwszej z istot stworzonych bramy swego Królestwa. Ukoronowana na Królową Aniołów i Świętych, Matka Boga i Kościoła towarzyszy dziś z nieba chrześcijańskiemu ludowi i jaśnieje mu jako ''nowa Niewiasta Niepokalana, która naprawiła winę pierwszej kobiety'' (Sacramentarium Gregorianum, Praefatio in Assumpt., n. 1688).

Zwróćmy się z ufnością do Tej, która ''jaśnieje pośród świętych niczym słońce wśród gwiazd''. Nam, pielgrzymującym przez świat i zmierzającym do chwały niebios, Maryja jako jaśniejąca gwiazda wskazuje drogę do ojczyzny, ku której podążamy. Upewnia nas, że dotrzemy do celu, jeżeli będziemy niestrudzenie i nieustannie poszukiwać ''rzeczy z wysoka'' z żywą wiarą, niezłomną nadzieją i gorliwą miłością. Nie tylko wskazuje nam drogę, ale sama nam towarzyszy i jest dla nas ''niebios błogą bramą''.

2. W różnych częściach świata to tradycyjne święto maryjne przypada w sezonie wakacyjnym, kiedy wiele osób wyjeżdża na urlopy, przeżywane wyłącznie jako czas rozrywki i wypoczynku. Jednakże ten okres oderwania od pracy zawodowej pozwala nie tylko odbudować siły fizyczne, ale także poświęcić więcej uwagi życiu wewnętrznemu i rozważaniu rzeczywistości wiecznych. W wielu regionach turystycznych znajdują się wspaniałe sanktuaria i dostępne dla wszystkich ośrodki kultu maryjnego. Czyż nie warto skorzystać z dni wypoczynku, aby je nawiedzić i zatrzymać się na chwilę modlitwy, najlepiej razem z rodziną? Spotkanie z Maryją w tych duchowych oazach stanie się źródłem umocnienia i otuchy, uczyni życie bardziej radosnym i pozwoli składać chrześcijańskie świadectwo w sposób coraz bardziej zgodny z Ewangelią.

3. Uroczystość Wniebowzięcia niech się stanie zatem sposobnością do głębszego doświadczenia miłującej obecności Maryi. Jako znak niezawodnej i pocieszającej nadziei Maryja jest dla chrześcijan oparciem i przynagla ich, aby byli prawdziwymi uczniami Chrystusa. Niech wszyscy odczują Jej bliskość; niech doświadczą skuteczności Jej wstawiennictwa zwłaszcza ludzie cierpiący, chorzy i wszyscy, którzy uciekają się do Niej w chwilach trudności i próby.

Maryjo, słodka Królowo Niebios, okaż, żeś jest Matką wszystkich! ''Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość wieczną'' (hymn z II Nieszporów o Najświętszej Maryi Pannie). Amen.

Tekst za - kliknij tutaj

14 VIII 2012 r.
Boży szaleniec.

Dokonało się tak wiele, wiara, która zrodziła Miłość Boga i bliźnich: życie położyć za brata swego...

Zapraszam do zapoznania się z poniższymi prezentacjami. Wsłuchajmy się w przesłanie bł. Jana Pawła II.5 VII 2012 r.
Trud, który wzbogaca.

Jaki trud?

Pielgrzymowanie jest trudem, które wzbogaca duszę człowieka, bo pozwala spotkać się z Bogiem poprzez wspólną drogę, modlitwę i ofiarne pomaganie sobie.

Pielgrzymka wiąże się z trudem. Odbywa się przy różnej pogodzie: w słońcu i w deszczu. Pielgrzym dźwiga ze sobą bagaż i musi przejść wiele kilometrów. Podejmuje wysiłek fizyczny, ale oprócz tego jest okazja na rozwój duchowy. Realizacja duchowego celu podczas pielgrzymki może zmienić człowieka. Może on doświadczyć obecności Boga, zwłaszcza, że idzie z innymi osobami, w grupie, w atmosferze wspierającej się wspólnoty.

Pielgrzymujmy razem...

I coś do zobaczenia.

Historia, z przesłaniem... Po angielsku - ale warto poświęcić 2:10:51 godziny...A i gdy była u Oprah :-) (00:26:21)

3 VIII 2012 r.
Starać się o to, co dla bliźniego dogodne.

W modlitwie nieszporów - poucza Boża Mądrość:

My, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie.
Rz 15, 1-3

Tak bardzo pasuje to do sytuacji codziennego życia, problemów i spraw powierzonych memu sercu. Zaniosę WAS wszystkich i zostawię przy sercu Czarnej Madonny.

2 VIII 2012 r.
Tak przy I czwartku miesiąca.

Może ktoś z WAS doczyta do końca i uczyni z tego osobistą modlitwę:

WEZWANIA O UPROSZENIE ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW

Kapłan: O Jezu, nasz Pośredniku i Arcykapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace i cierpienia za Twoich kapłanów, aby świętością swego życia rozszerzali Królestwo Twoje.
K. O Jezu, zesłany z nieba na Arcykapłana naszego,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla zbawiennego głoszenia nauki Twojej,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla sprawowania po wszystkie dni Twojej Ofiary Krzyżowej,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla zbawiennego udzielania, nam świętych Sakramentów,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla odpuszczania nam grzechów w Sakramencie Pokuty,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach rodzin naszych,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla wychowania dzieci ku Twojej chwale,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla rozszerzania Królestwa Twego,
W. Daj nam świętych kapłanów.

Módlmy się: Boże, który dla chwały majestatu swojego i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym Kapłanem, prosimy Cię, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy swoich tajemnic, pozostali zawsze wierni w spełnianiu otrzymanego posługiwania. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.Informację:

- na pielgrzymkę ruszam od poniedziałku: "MEDICAL SERCICE"
- w niedzielę zastępstwo na krakowskich Klinach oraz rocznica, o której pamiętam
- przygotowania sprzętowo-organizacyjne do XXXII Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej na Jasną Górę na finiszu :-)

I coś do posłuchania...

Sentymentalnie, sprzed wielu lat - kiedy leciało to w radiowej jedynce...

Kto pamięta? Łapka do góry i ślad zostawić...
1 VIII 2012 r.
Zawalczyć o postawę modlitwy.

Ze szczególnym przesłaniem staje dzisiaj przed każdym z nas Benedykt XVI:

"Bardziej niż czegokolwiek potrzebujemy wyzwalającej obecności Jezusa, która naprawdę czyni nas w pełni ludźmi, zatem napełnia nasze życie radością – mówił Papież. – Tylko przez modlitwę możemy przyjąć Jego, Jego łaskę, która, oświecając nas w każdej sytuacji, pozwala nam rozeznać prawdziwe dobro i umacniając nas, czyni skuteczną także naszą wolę, to znaczy uzdalnia ją do czynienia poznanego dobra. Często uznajemy dobro, ale nie potrafimy go czynić. Z modlitwą uda się to. Uczeń Pana wie, że zawsze narażony jest na pokusę i nie zapomina, by prosić Boga o pomoc w modlitwie, aby ją przezwyciężyć. Św. Alfons przypomina nam, że relacja z Bogiem ma istotne znaczenie dla naszego życia. Bez niej brakuje relacji podstawowej, a relacja z Bogiem urzeczywistnia się w rozmowie z Nim, w codziennej osobistej modlitwie i uczestnictwie w sakramentach. W ten sposób ta relacja może w nas wzrastać, może wzrastać Boża obecność w nas, która ukierunkowuje naszą drogę, oświeca ją, czyni bezpieczną i pogodną, także wśród trudności i niebezpieczeństw" – podkreślił Benedykt XVI.

Nie ustawać w modlitwie i połączyć ją z trudem pielgrzymowania do Częstochowy. Start w moim przypadku 4 lub 6 sierpnia. Zobaczymy jak poukładają się sprawy w najbliższych dniach.

Polecam i zachęcam do spokojnej lektury...: ks. Artur Stopka: Non possumus Szymona Hołowni.

I coś do posłuchania...Powrót do "blogowisko"