"blogowisko".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

29 VIII 2011 r.
Nie szedł na układy...

Dzisiejsze wspomnienie przybliża postać Jana Chrzciciela. Największy spośród narodzonych z niewiasty.... Człowiek wzbudzający sprzeciw ale i podziw. Odwaga wypełnia jego przepowiadania: nazywa po imieniu białe, że jest białe, a czarne, że jest czarne. Nie popełnia pomyłek... Koniec dało się szybko przewidzieć...

Trzeba nam dziś przyjąć postawę Jana, nie lękając się odrzucenia, wyśmiania... Tutaj nie opłaca się popełnić pomyłki...

Zabawna historia: jakie mogą być konsekwencje pomyłek? (jedna literka w adresie e-mail) Filmik znaleziony w sieci...

21 VIII 2011 r.
Przesłanie ważnych dni...

Koniecznie do tego trzeba będzie wracać: rozważać, przyswajać, ale przede wszystkim, według tych wskazań żyć...18 VIII 2011 r.
Biuro... oraz...

Czas nadrabiania zaległości w biurze. Rodzi się także konieczność "nawiedzenia" kilkunastu urzędów i punktów na mapie. Nie wiedzieć czego (klimatyzacja nie była włączona) a przyczepiło się bolące gardło. Tantum powinno wystarczyć :-)

Przeglądając prasę natrafiłem na stwierdzenie:
To oczywiście tylko przykłady, sytuacje są bardzo różne. Chodzi o pokazanie mechanizmu: zdrada pojawia się tam, gdzie pojawił się kryzys wywołany deficytem: czasu, zainteresowania, kontaktów fizycznych, poczucia bezpieczeństwa (niepotrzebne skreślić, potrzebne dodać...).

Zawalczyć, aby nie pojawił się deficyt. Zawalczyć, aby przy własnym wysiłku i pomocy Pana Boga odbudować relacje i nadal stanowić jedno.

Piękna modlitwa: Edyta Geppert - "Zamiast..."I jeszcze Chili My z Laurą Samojłowicz "Jutro nie nadejdzie nigdy" w serialu "Ojciec Mateusz"

17 VIII 2011 r.
Czyż nie o denara...?

Burzy się potoczne myślenie. A zamysł jest zupełnie inny. O co chodzi?

Materiał z sieci:
ks. Artur Stopka - ksiądz katolicki, dziennikarz. Od ok. 30 lat dziennikarz, od ponad 20 lat ksiądz.

16 VIII 2011 r.
W dzisiejszej liturgii powraca w pierwszym czytaniu fragment, tak bardzo bliski i szczególny dla mnie:
Wówczas Pan zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: "Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam" Sdz 6,14

Tyle wspomnień powraca w kontekście tego tekstu, ale i rodzi się konkretne zaproszenie, by w pierwotnej gorliwości nie ustawać...

Od pewnego czasu, "chodziła" za mną poniższa nuta, namierzona w sieci przedstawia się następująco:

15 VIII 2011 r.
Nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów...

W czasie dziesiejszej liturgii, Kościół używa następujących tekstów:

W Niepokalanej i Wniebowziętej Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być (por. KL 103). Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, które przynosimy dzisiaj do kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg od wieków obdarzył Matkę swojego Syna i naszą. Za przyczyną Królowej nieba i ziemi prośmy Boga, aby te zioła, kwiaty i owoce, przez Niego błogosławione, służyły dobru ludzi i zwierząt.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Panie, nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbiorów.

Prosimy Cię, pobłogosław + przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt.

A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.14 VIII 2011 r.
Maksymalny żołnierz.

Na miejscu tak straszliwego podeptania człowieczeństwa, godności ludzkiej... "Nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie oddaje, bym ja mógł żyć"...

Ubogi Syn Świętego Franciszka, a wraz z nim my, uczestnicy dzisiejszej uroczystości, prosi z apelowego placu w Auschwitz wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie: wróćcie do Boga, wracajcie do źródła prawdziwej Miłości, gdyż "tylko Miłość jest twórcza". Pokój na świecie zapanuje wówczas, gdy Miłość zagości w naszych sercach i w niej odnajdziemy własne człowieczeństwo.

12 VIII 2011 r.
Śpiewana ikona.

Do najnowszego numeru "Gościa Niedzielnego" dołączono płytę CD "Akatyst ku czci Bogurodzicy". Utwór ten uznawany jest za prawdziwą perłę chrześcijańskiego Wschodu.

Akatyst to słowno-muzyczna ikona Matki Bożej. Ten starożytny, podniosły hymn ku czci Bogurodzicy w wykonaniu Chóru Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło-Życie, Scholi WŚSD w Katowicach, Żeńskiej Scholi Nativitatis oraz solistów: Magdy Krzywda, Wolodymyra Andruszczaka i Wojciecha Radziejewskiego może ubogacić przeżywanie Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzonej w Kościele katolickim 15 sierpnia.


Więcej informacji znajdziesz tutaj...

A ja? Powróciłem z Jasnej Góry, gdzie zostawiłem wszystkich Was, których zaniosłem tam w swoim sercu... Niech Ona Matka wyjedna potrzebne łaski...

W zasobach Internetu znalazłem takie wykonanie...Polecam :-)3 VIII 2011 r.
Najbliższe dni... w drodze.


1 VIII 2011 r.
Godzina "W".

Była początkiem Powstania Warszawskiego, największego niepodległościowego zrywu Armii Krajowej. To największa akcja zbrojnego podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęte na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora", miało w założeniach trwać kilka dni.

Powstanie zakończyło się kapitulacją po 63 dniach walk. Poległo w nim lub zostało zamordowanych przez Niemców 18 tys. powstańców i ok. 200 tys. cywilów.Powrót do "blogowisko"