Teraz słów kilka o tym, co porabiam....

W Regule Życia Zakonnego Księży Misjonarzy Saletynów można przeczytać:

Każdy Misjonarz z La Salette, apostoł Pojednania, powinien:
  • pogłębiać znajmomość tajemnicy Przymierza Boga z ludźmi, jego zerwania przez grzech i następstw tego w życiu poszczególnych ludzi i społeczeństw;
  • pracować nad usunięciem głębokich przyczyn wyobcowania człowieka i jego rozłąki z Bogiem i ludźmi, jakim są: utrata poczucia Boga i godności osoby ludzkiej...;
  • poświęcić się sprawowaniu Sakramentu Pojednania...;

  • Oprócz tego będzie starał się:

  • być do usług wszystkich ludzi, bo wszyscy są przedmiotem miłości Bożej;
  • mieć w poszanowaniu osobę i kulturę, starając się identyfikować z ludźmi, do których się zwraca...;
  • mieć umysł otwarty na ich problemy i trudności, aby pomóc im w znalezieniu rozwiązań...
  • To każdego dnia staram się czynić, nie zapominając o twardym chodzeniu po ziemi. A i jeszcze nie zapominam o posłudze:

  • Referat Misji Zagraniczych; Saletyński Fundusz Misyjny