"blogowisko".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

31 X 2013 r.
"Wypominkowa DYCHA"

Listopad nastraja do modlitwy za zmarłych. Zapraszam, by w intencji naszych zmarłych współbraci odmówić "Wypominkową DYCHĘ".

Na stronie http://www.saletyni.pl/ znajduje się link do podstrony "Sylwetki zmarłych saletynów". Jest tam zamieszczonych 125 biogramów zmarłych zakonników, którzy byli Polakami lub posługiwali na ziemiach polskich. Wielu z nich długie lata swojego życia poświęciło pracy misyjnej.

Każdego dnia na stronie na FB będzą przedstawiane sylwetki czterech saletynów. Zapraszam, by przeczytać o ich życiu i odmówić w ich intencji jeden dziesiątek różańca, czyli "Wypominkową DYCHĘ".

To może stać się i w Twoim życiu... Zobacz...

28 X 2013 r.
Konsekracja kościoła.

Po duchowym przygotowaniu przez misje parafialne uczestniczyłem w niedzielę w liturgii konsekracji kościoła. Dokonał tego: abp Damian Zimoń - senior w Katowicach.

O co w tym chodzi? Modry tekst znaleziony gdzieś w necie....

"Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni" (Rytuał). Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią. Ten akt potwierdza również godność człowieka, który wyszedł od Boga, jest Jego odblaskiem przez wolność, możliwość wyboru i zdolność do miłości.

W obrzędzie konsekracji występuje wiele symboli o głębokim znaczeniu. Na początku Biskup Konsekrator święci wodę, ściany kościoła, ołtarz i wiernych. W tym akcie nawiązuje się do chrztu, który czyni z nas świątynię Ducha Świętego. Po Liturgii Słowa następuje namaszczenie olejem ołtarza i ścian kościoła. Olej święci się w Wielki Czwartek w katedrze, matce wszystkich kościołów. Namaszczenie nawiązuje do tradycji Starego Testamentu, namaszczania proroków i królów. Wydarzenie to wiązało się z godnością osoby namaszczonej i określało jej powołanie oraz zadanie do spełnienia. Sam Pan Jezus został namaszczony (Mesjasz), aby odkupić ludzkość.

Ołtarz namaszcza się, aby służył do sprawowania Najświętszej Ofiary. Namaszcza się ściany kościoła, bo ma być tylko Bogu oddany i Jemu służyć jako Jego dom. Podczas widzialnego namaszczenia olejem dokonuje się namaszczenie niewidzialne Duchem Świętym. Po namaszczeniu ołtarza i ścian kościoła następuje ich okadzenie, okadza się również wiernych. Czynności te symbolizują, że odtąd modlitwa, jak woń kadzidła, wznosi się do Boga. Świątynia ma być wypełniona modlitwą ludzi, którzy tu przychodzą. Następuje teraz uroczyste oświetlenie ołtarza i kościoła (miejsca namaszczenia ścian) oraz zapalenie wszystkich innych świec. Płonąca świeca oznacza Jezusa Chrystusa - Światłość świata.

-----------------------------

Do zobaczenia...

Ekranizacja bestsellerowej powieści jednego z najbardziej uwielbianych pisarzy naszych czasów Paulo Coelho, autora takich książek jak "Alchemik", "Podręcznik wojownika światła", "Brida", "Jedenaście minut".

Wydawać się by mogło, iż dwudziestoośmioletnia Weronika Deklava ma w życiu wszystko: urodę, dobrze płatną pracę i piękne mieszkanie w Nowym Jorku. Brakuje jej jednak najważniejszego: sensu życia. Dlatego pewnego wieczora, Weronika postanawia umrzeć. Dwa tygodnie później budzi się w szpitalu ze śpiączki. Okazuje się, że lekarzom udało się ją uratować po próbie samobójczej. Jednak serce Weroniki doznało nieodwracalnego uszczerbku i wkrótce przestanie bić. Mając przed sobą niewiele czasu, Weronika zaczyna patrzeć na świat jak nigdy wcześniej. Zmienia otaczający ją świat oraz siebie.

27 X 2013 r.
Poznać prawdę o sobie.

Stając przed Panem w czasie dzisiejszej Eucharystii prośmy Go, aby dał nam światłe oczy ducha, byśmy mogli spojrzeć na siebie w pełnej prawdzie, co pozwoli nam szanować każdego człowieka i nigdy nikogo nie poniżać!

"Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony".

Ku refleksji...

22 X 2013 r.
Twoje słowa ciągle aktualne...

"Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy i świata".
Jan Paweł II, Koszalin, 1 VI 1991

"(...) Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!" (Rz 12, 21 ).

Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać.

Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju..."
Jan Paweł II, Skoczów, 22 V 1995

18 X 2013 r.
Wierzę, że nie będę sam.

Rozpoczynam dziś Misje Święte przed konsekracją kościoła w Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Mysłowicach.

Czas duchowej pracy ma przygotować do 120 rocznicy powstania kościoła i 110 rocznica istnienia parafii Brzezinka.

Proszę po saletyńsku: "...jeżeli nie macie czasu, odmówcie przynajmniej jedno OJCZE NASZ... i jedno ZDROWAŚ...; jeżeli możecie, módlcie się więcej!".

Bo Misje Święte to:
- czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga;
- czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych;
- czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem;
- czas nawrócenia czyli powrotu do Boga;
- czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela;
- czas modlitwy i sakramentów świętych;
- czas wzrastania w wierze;
- czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga;
- czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca;
- czas dawania świadectwa.16 X 2013 r.
Nie można do końca zrozumieć...

Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.

I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia.13 X 2013 r.
Idźcie, oto posyłam was.

Zdanie: "Przybliżyło się do was królestwo Boże" odnosi się do wszystkich zakątków ziemi, a więc nie tylko do kontynentów kojarzonych tradycyjnie z misjami, jak np. Afryka, Azja czy Ameryka Południowa. Jezusowe słowa skierowane są zatem także i do nas. Chrześcijańska misja, posłannictwo uczniów Chrystusa ma bowiem zawsze na celu zakorzenienie się Jego Dobrej Nowiny w sercach ludzi w każdej części ziemi.

A co wiąże się z tą misją uczniów Chrystusa? Ewangelia mówi, że jest to zanoszenie ludziom daru pokoju i uzdrawianie chorych. Jest to zatem misja pokojowa, której celem jest głoszenie bliskiego zbawienia. Ma ona znamiona służby człowiekowi, który poprzez nią doświadcza uzdrawiającej, zbawczej mocy i miłości Boga.11 X 2013 r.
Życie wieczne.

KKK 1020

Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako wejście do życia wiecznego. Gdy Kościół po raz ostatni wypowiedział nad umierającym chrześcijaninem słowa przebaczenia i rozgrzeszenia Chrystusa, gdy naznaczył go po raz ostatni umacniającym namaszczeniem i w Wiatyku dał mu Chrystusa jako pokarm na drogę, mówi do niego ze spokojną pewnością:

Duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga Ojca wszechmogącego, który cię stworzył; w imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego, który za ciebie cierpiał; w imię Ducha Świętego, który na ciebie zstąpił. Obyś dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała na świętym Syjonie z Najświętszą Boga Rodzicielką, Maryją Dziewicą, ze świętym Józefem i wszystkimi Aniołami i Świętymi Bożymi... Polecam Cię wszechmogącemu Bogu i oddaję twojemu Stwórcy, abyś powrócił do Tego, który Cię ukształtował z mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie, niech na twoje spotkanie wyjdzie Najświętsza Maryja Panna, Aniołowie i wszyscy Święci... Obyś widział twarzą w twarz swojego Odkupiciela.

10 X 2013 r.
Dziękczynienie...

Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem,
Ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność.

Przemień mnie w siebie,
Bym jak Ty stał się chlebem
Pobłogosław mnie połam,
Rozdaj łaknącym braciom.

A ułomki chleba, które zostają
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód.

Polecam do poczytania i podjęcia głębszej reflekscji...

Żyjemy w czasach, w których bardzo trudno o słowa obojętne. Zwłaszcza jeśli chodzi o słowa wypowiedziane w przestrzeni publicznej. Z drugiej strony żyjemy w czasach, w których natłok słów sprawia, że media cytują pojedyncze zdania, w nich upatrując kwintesencji nie tylko pojedynczej wypowiedzi, ale bardzo często także sposobu myślenia mówiącego i jego poglądu w jakiejś sprawie. Tak jest i nie można się na taki stan rzeczy obrażać. Trzeba o tym wiedzieć, mieć tego świadomość, uwzględniać te fakty i uwarunkowania, gdy zabiera się głos.

Całość wypowiedzi ks. Artura znajdziesz KLIKAJĄC tutaj...

9 X 2013 r.
Nowe życie.

Jezu dotknij nas!

Wszystko mi wolno
Ale nie wszystko przynosi korzyść
Wszystko mi wolni
Ale ja niczemu nie oddam się w niewolę

Błogosławieni czystego serca
Albowiem Boga oglądać będą8 X 2013 r.
W przededniu spowiedzi...

To wszystko sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle,
Bo zamiast dobrem przegnać zło, dali się splątać jakąś grą.

To wszystko sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle,
Więc zamiast w swojej dumie trwać, spytaj sumienia jak się ma.

Odwagi, przy stawaniu o prawdzie naszego życia, kim jestem, co wypełnia moje serce.

6 X 2013 r.
Miserykordyna – niezawodny lek na serce.

Odkryto i wyprodukowano Miserykordynę – niezawodny lek na serce. 59 granulek, które uratowały i wciąż ratują życie wielu ludzi.

Leku można używać raz dziennie, albo ile dusza pragnie. Kuracja nie wymaga konsultacji z lekarzem, ani farmaceutą.

osoby, które otrzymują Miserykordynę otwierają się na treść tego, co jest zawarte i na opakowaniu i w środku.

Więcej szczegółów i niezbędne informacje znajdziesz TUTAJ :-)

2 X 2013 r.
Wobec aniołów Psalm zaśpiewam Tobie, mój Boże.

Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów, i błagajmy, aby ci słudzy Boży wspomagali nas w drodze naszego życia:

Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.

Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach,
- prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami,

Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.

Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze,
- spraw, abyśmy Cię nieustannie szukali.

Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.

Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie,
- daj, abyśmy zachowali czystość w myślach i postępowaniu.

Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.

Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała,
- niechaj nas broni w walce ze złymi duchami.

Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jako stróżów, Twoich świętych Aniołów, + spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę * i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.Powrót do "blogowisko"