"blogowisko".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

30 X 2012 r.
Zawód a zawierzenie.

Tak jak zawód w dzieciństwie odciska swoje piętno na relacji z żoną czy mężem, tak fakt, że zawiódł człowiek, utrudnia zawierzenie Bogu.

Na wiarę? Bez weryfikacji? Bez pewności? Mam przyjąć coś tak po prostu? To zbyt wielkie żądanie! To przeciwne ludzkiej godności, by żądać wiary zamiast okazania dowodu!

[...]

Zaufanie jest trudne. Zwłaszcza, gdy człowiek wielokrotnie doświadczył zawodu. Owszem, zawiódł człowiek. Ale...
Całość wypowiedzi P. Joanny Kociszewskiej znajdziesz tutaj...

I z przesłaniem na czas dzisiejszy: Wojciech Młynarski: "Róbmy swoje".

26 X 2012 r.
Przed rocznicą poświęcenia kościoła własnego.

Zauważam konieczność przybliżenia nauki o Misterium Kościoła. Tak wiele osób gubi się w rozumieniu pojęcia czym jest Kościół. Wspomnienie w kalendarzu liturgicznym w najbliższą niedzielę, może być dobrą okazją, aby sięgając do KKK (770-773) pomóc w rozumieniu pojęć.

O pokoro! O wzniosłości! Namiocie Kedaru i sanktuarium Boga; mieszkanie ziemskie, królewski zamku; domu z gliny i królewska komnato; śmiertelne ciało i świątynio światła; w końcu, przedmiocie pogardy dla pysznych i oblubienico Chrystusa! Smagła jesteś, ale piękna, córo jerozolimska; a chociaż zmęczenie i boleść długiego wygnania czynią cię wybladłą, to jednak zdobi cię wdzięk niebieski.
Św. Bernard z Clairvaux, In Canticum sermones, 27, 14: PL 183, 920 D

25 X 2012 r.
Wytrwała modlitwa misjonarza.

W tygodniu misyjnym, za przykładem św. Pawła - zapraszam do wytrwałej modlitwy, aby wzmocnić siły...

Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Ef 3,14

Zdjęcia w filmie pochodzą z galerii... zobacz tutaj. Z sentymentem do królewskiego miasta :-) .

24 X 2012 r.
Nadzieja nowego dnia.

Gdy trudno, nadzieja winna ożywiać nasze działanie...

U Izajasza przeczytamy:

"Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
Nie lękaj się, bo jestem z tobą."
Iz 43,1d-3b.4ab.5a

Biegnij tam, zostaw wszystkie dawne troski
życie trwa, sam już z resztą mówisz o tym
cały świat, już nie musisz o nic prosić
to Twój czas
najważniejsza jest ta miłość, którą masz.

23 X 2012 r.
Odszedł po ostatnim dzwonku...

Charakterystyczny zachrypnięty głos przechodzący w dramatyczny krzyk, ciemne ubranie, pełna skupienia postać, której estradowa forma była nierozerwalnie spleciona z treścią - takiego Przemysława Gintrowskiego zapamiętali uczestnicy jego koncertów, pokolenie czasu "Solidarności".

Całość artykułu znajdziesz tutaj...
- Jestem w raju
Jestem w raju
Żaden tłum nie dotarł nigdy na mój szczyt
Jestem w raju
Jestem w raju
Gdzie spokojny słyszę krwi i myśli rytm...

19 X 2012 r.
Zło dobrem zwyciężaj.

Wszechmogący wieczny Boże,
Ty w swej Opatrzności,
uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego, prezbitera,
niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości
i obrońcą ludzkiej godności;
spraw prosimy,
abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem,
żyjąc w prawdziwej wolności,
umieli zło dobrem zwyciężać.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Śpiewa Marcin Styczeń.

18 X 2012 r.
św. Łukasz - patron lekarzy.

Był lekarzem (Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, Kol 4,14). Jako dowód uczeni katoliccy wskazują, że w pismach tradycyjnie mu przypisywanych występuje wiele specjalistycznych terminów medycznych, występujących również w pismach Hipokratesa czy Galena.

Wspominam o tym, by wyrazić wielką wdzięczność za posługę całej służby zdrowia, z której pomocy od czasu do czasu sam korzystam, a póki co częściej korzystają inni.

Pamiętam i wyrażam wielką wdzięczność za okazywaną pomoc, życzliwość a przede wszystkim dawane serce.

16 X 2012 r.
Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie.

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska,
Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy,
bo ufam Twoim wyrokom. A Prawa Twego zawsze strzec będę
po wieki wieków.

I będę kroczył szeroką drogą,
bo szukam Twoich przykazań. I będę się weselił z Twoich przykazań,
które umiłowałem.
Moje ręce wznoszę ku Twym przykazaniom, które miłuję,
i rozważam Twoje ustawy.
Ps 119

Piękny zakątek świata - do zobaczenie po ciężkim i pracowitym dniu...

12 X 2012 r.
Znalezione w sieci...

7 dowodów na wyższość kobiety nad mężczyzną ;-)

Cztery dowody biblijne

1. Z porządku stwarzania
Pan Bóg stwarzając świat materialny dokonywał swego dzieła etapami, od bezładnej i bezwładnej materii przechodząc stopniowo aż do coraz wyższych form stworzenia. To jest główna przesłanka dowodu. Reszta dowodu, aż do konkluzji jest oczywista. Mądrej głowie dość po słowie.

2. Z wymagań materiału
Aby stworzyć mężczyznę, Pan Bóg mógł się posłużyć materiałem stosunkowo prymitywnym, zwykłą gliną. Aby stworzyć kobietę, konieczny był materiał bardziej uszlachetniony.

3. Ze sposobu zachowania się w sytuacji wymagającej refleksji.
W rozmowie z Szatanem Ewa wykazała się bystrością intelektu i wyraźnie zastanawiała się nad konsekwencjami swoich działań. Adam natomiast usłyszał od niej polecenie: "Zjedz to" i bez dyskusji zjadł.

4. Z wymiaru kary
(a) To stworzenie, które ma więcej oleju w głowie, większą ponosi odpowiedzialność i cięższą otrzymuje kare. Ewa została podporządkowana Adamowi, co dla stworzenia inteligentnego jest oczywiście bardzo upokarzające.
(b) Ta kara równocześnie dowodzi, że stan podporządkowania kobiety mężczyźnie jest przykrym skutkiem grzechu pierworodnego. Jak to było na początku, tego nie wiemy, choć sądząc po zachowaniu Adama (patrz dowód nr 3) można by się domyślać, że sprawy miały się zdecydowanie inaczej.

Dwa dowody filozoficzno-psychologiczne

5. Z wyglądu zewnętrznego
Człowiek zajmuje pozycję pośrednią pomiędzy zwierzętami a aniołami. Kto bardziej przypomina anioła: mężczyzna czy kobieta? Sądzę, że tu sprawa jest całkiem jasna.

6. Z intuicji
Św. Tomasz w "Sumie teologicznej" przyznaje, że kobiety mają intuicję bardziej rozwiniętą, a przez to bardziej przypominają (również i pod względem intelektualnym) aniołów.

Jeden dowód teologiczny

7. Z pokory Pana Jezusa
Pan Jezus, chcąc się maksymalnie uniżyć, przybrał postać mężczyzny.

11 X 2012 r.
Inauguracja Roku Wiary.

Zaczynamy ROK WIARY. Papież Benedykt XVI zaprasza nas między innymi do pogłębiania naszej wiary z pomocą KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.

Sięgnij do przydatnych informacji... Strona pod patronatem:

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży
Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji
Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży

Wiele przydatnych materiałów.... - dogmatycznych, biblijnych, video ... konferencja :-)

10 X 2012 r.
Powtórka z matematyki.

Figurami przystającymi nazywamy wszystkie figury, które mają taką samą liczbą boków, o takiej samej długości oraz kąty między tymi bokami mają takie same wartości. Figury przystające mają więc takie samo pole powierzchni i idealnie się na siebie nakładają.

O figurach przystających możemy mówić wtedy, jeśli jedna stanowi odbicie lustrzane drugiej lub wtedy, kiedy jedną można otrzymać za pomocą symetrii i skończonej liczby obrotów oraz przesunięć drugiej z nich.

Figury przystające cechuje również to, że zawsze wykazują one podobieństwo geometryczne. Figury przystające dają się do siebie nałożyć.

ORAZ

Zbiór pusty - zbiór, który nie zawiera żadnych elementów. W teorii mnogości ZF, będącej najpopularniejszą aksjomatyką współczesnej matematyki, istnienie zbioru pustego postuluje aksjomat zbioru pustego, natomiast aksjomat ekstensjonalności gwarantuje jego jedyność.
Zbiór, który nie jest pusty (należy do niego choćby jeden element) nazywany jest zbiorem niepustym.
Własności:

- Zbiór pusty jest podzbiorem każdego zbioru;
- Suma dowolnego zbioru A i zbioru pustego jest równa zbiorowi; A
- Iloczyn dowolnego zbioru A i zbioru pustego jest równy zbiorowi pustemu;
- Jedynym podzbiorem zbioru pustego jest zbiór pusty.

Matematyka, która jest królową nauk, znajduje swoje przełożenie na życie.

7 X 2012 r.
Co Bóg złączył... Zawalczyć o świętość i jedność każdego małżeństwa.

Ojciec Święty Jan Paweł II zaznaczył, że rodzina poprzez sakramentalne małżeństwo jest "wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej". Więź małżeńska łączy dwoje ludzi, mężczyznę i kobietę, jako męża i żonę, stając się jednocześnie podstawą wzajemnego oddania, które znajduje najpełniejszy wyraz we wzajemnej miłości i we współżyciu małżeńskim. W oparciu o sakrament małżeństwa jest możliwe wzajemne trwanie w miłości, przebaczenie i pojednanie. Bł. Jan Paweł II wyraźnie stwierdził, że "nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna" (Kielce 1991). Naruszenie więzów małżeńskich rani głęboko i boleśnie wzajemne relacje między mężem i żoną, między rodzicami i dziećmi oraz relacje społeczne.

List Episkopatu Polski na XXVII niedzielę zwykłą zapowiadający obchody XII Dnia Papieskiego - 14 października 2012 roku

Tak wiele małżeństw przeżywa kryzys... Polecam do lektury, i wprowadzenia w życie zawartych wskazań.

6 X 2012 r.
Dla tych, co nie mogli wysłuchać na żywo, zapis w sieci...

Czas Wzrastania: ŻYCIE NA CELOWNIKU – podsumowanie Saletyńskich Inicjatyw dla Młodzieży

A i coś jeszcze..

4 X 2012 r.
Głosić nieskończone działanie Boga w duszy.

Proszę o wsparcie na czas posługi Słowa. UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ piątek, 5 października Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach

Z "Dzienniczka" nr 210
Gorąco proszę Pana, aby raczył wzmacniać wiarę moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem ludzkim, ale duchem. O, jak wszystko ciągnie człowieka do ziemi, ale wiara żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach, a miłości własnej przeznacza miejsce dla niej właściwe - to jest ostatnie.

Z "Dzienniczka" nr 352
4 I 1935. Kapituła148 pierwsza matki Borgii.
Na tej kapitule Matka149 podkreślała życie z wiary i wierność w drobnych rzeczach. - W połowie kapituły usłyszałam te słowa: Pragnę, ażeby było w was więcej wiary w obecnych chwilach. Jak wielką Mi radość sprawia wierność Mojej oblubienicy w rzeczach najmniejszych! Wtem spojrzałam na krzyż i ujrzałam, jak Jezus miał głowę zwróconą na refektarz i poruszały się usta Jego.

Z "Dzienniczka" nr 1420
Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana - i powiedział mi Pan: Co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo Mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz,[że] choć na pozór nie ma we Mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara.

Z "Dzienniczka" nr 1474
Często proszę Pana Jezusa o rozum oświecony wiarą. Wyrażam to Panu w tych słowach: Jezu, daj mi rozum, i wielki rozum, jedynie na to, abym Ciebie lepiej poznała, bo im373 Cię lepiej poznam, tym Cię goręcej ukocham. Jezu, proszę Cię o potężny rozum w rozumieniu rzeczy Bożych i wyższych. Jezu, daj mi rozum wielki, którym poznawać będę Twą Boską Istotę i Twoje życie wewnętrzne, Troiste. Uzdolnij mój umysł przez szczególną swą łaskę. Choć wiem o uzdolnieniu przez łaskę, jaką mi daje Kościół, lecz jest skarb wielki łask, których Ty, o Panie, udzielasz na prośbę naszą, a jeżeli Ci się prośba moja nie podoba, to proszę Cię, nie daj mi pociągu do takiej modlitwy.

Z "Dzienniczka" nr 1618
Słowa ojca Andrasza: Żyj więcej wiarą; módl się, aby to miłosierdzie Boże więcej się rozpowszechniło i aby to dzieło w dobre ręce było ujęte, aby dobrze nim pokierowali. Sama staraj się być tu dobrą zakonnicą, choć mogłoby być i tak [jak jest], ale staraj się być tu dobrą zakonnicą. A teraz, jeżeli czujesz te pociągnięcia Boże i poznasz, że to Pan jest, to idź za nimi. Czas przeznaczony na modlitwę poświęć cały [modlitwie], a zanotowania uczyń po modlitwie...

2 X 2012 r.
Na początek miesiąca.

Prostowanie niejasności w zapisach prawnych. Aby mogło to nastąpić, odwiedzam VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Przemyślu. Potem geodezja :-) Kilka innych papierowych spraw przy okazji. Oby sił wystarczyło.

A Aniołowie niech prowadzą...Powrót do "blogowisko"