"blogowisko".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

24 X 2011 r.
Duchowa walka.

Ef 6, 10-20

W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

Bo Misje Święte to:

- czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga
- czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych
- czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem
- czas nawrócenia czyli powrotu do Boga,
- czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela
- czas modlitwy i sakramentów świętych
- czas wzrastania w wierze
- czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga,
- czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca
- czas dawania świadectwa

21 X 2011 r.
Piszą o nas....

Tutaj - w naszym portalu i tutaj już za nim Serwis informacyjny Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Niby drobnostka, ale zaangażowanie i poniesiony trud został zauważony i na swój sposób utrwalony.

Czynię gorące przygotowania do wyjazdu na Misje. Zakupy już zrobione, z głodu przez tydzień nie powinni umrzeć, płatności na bieżąco. Teraz tylko po śniadaniu dopakować, co trzeba i pełny tydzień: odpoczynku od codzienności, ale za to służby dla wspólnoty parafialnej. Proszę o modlitewne wsparcie.

Bardzo nostalgiczna nuta. Szukam tej książki lub filmu po polsku...Lub tutaj - bo prawa do umieszczania są ograniczone20 X 2011 r.
Św. Jan z Kęt.

Wielki jałmużnik Krakowa... Papież Klemens XIII tak scharakteryzował jego postać: "W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu ani obłudy: co myślał, to i mówił. A gdy spostrzegł, że jego słowa, choć słuszne, wzbudzały niekiedy niezadowolenie, wtedy przed przystąpieniem do ołtarza usilnie prosił o wybaczenie, choć winy nie było po jego stronie. Codziennie po ukończeniu swoich zajęć udawał się z Akademii prosto do kościoła, gdzie się długo modlił i adorował Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Tak więc zawsze Boga tylko miał w sercu i na ustach".

Do historii przeszedł jako człowiek bardzo miłosierny i łagodny. Po zajęciach odwiedzał chorych, organizował pomoc niezamożnym żakom, uczył ich wzajemnej solidarności.

Święty Jan Kanty z wielkim talentem prowadził wykłady a także starał się wychowywać studentów, przede wszystkim przez osobisty przykład. Prowadził surowy tryb życia, często pościł i wiele się modlił. Można go było spotkać na ulicach Krakowa, jak szedł z tobołkiem ubrań przygotowanych dla potrzebujących. Taki XV-wieczny "CARITAS" POLSKA.

Z innej beczki.

W sobotę jadę do Pilzna (strona www Parafii). Razem z ks. Zygmuntem zaczynamy Misje Święte. Ten czas Bożej łaski polecam jak zawsze Waszej modlitewnej pamięci.19 X 2011 r.
Inauguracja...

W taki szczególny dzień: bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.

Biegania na ostatnią chwilę jest wiele, by przygotować wszystko po przysłowiowy ostatni guzik. Ale damy radę. Potem przygotuje się rachunek zysków i strat, z nadzieją, że nie wyjdzie manko.

Nowy odcinek "blog bez piuski". Polecam: "Papieskie karteczki" - kliknij w menu po lewej stronie.
Lub tutaj blog bez piuski

14 X 2011 r.
Wdzięczność za ponoszony trud.

Aby wzrastać w "mądrości u Boga i u ludzi" potrzeba wielkiego zaangażowania i pomocy. Kogo? Nauczyciela, który jest świadkiem.

"Człowiek współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli; a jeśli już nawet słucha nauczycieli, to dlatego że są oni równocześnie świadkami. Doznaje on czegoś w rodzaju instynktownej odrazy wobec wszystkiego, co wydaje się być udawaniem, fasadowością lub kompromisem. W związku z tym ceni się wartość życia prawdziwie zgodnego z Ewangelią!"
Paweł VI, Przemówienie podczas audiencji ogólnej, 2 X 1974).

Wiele serdecznych, ciepłych i dobrych słów ślę dziś po adresem wszystkich nauczycieli. Wzrastajcie i pomagajcie wzrastać!

A i coś do posłuchania... O życiu... :-)

Kto wierzył w miłość raz
A potem stracił ją
Inaczej patrzy na życie
Trudno zaufać znów
Trudno zapomnieć to
Co było najpiękniejsze

12 X 2011 r.
Katolik nie ogrodnik...

Andrzej Macura
... więc nie powinien przesadzać. No i powinien wyciągać wnioski z lekcji, jakie przynosi życie.

Trzy tematy dotyczące styku wiary i życia społecznego wywołały ostatnio w naszym kraju sporą wrzawę. Sprawa Adama Darskiego, niespodziewanie dobry wynik w wyborach parlamentarnych posługującego się antychrześcijańską retoryką Ruchu Palikota i sondaże, z których wynika, że w ostatni czasie mocno spadło zaufanie do Kościoła. Skandal? Spisek? A może najzwyczajniej znak czasu?

Całość przeczytasz tutaj - polecam...A i nowy odcinek "blog bez piuski". Polecam - kliknij w menu po lewej stronie.

Lub tutaj blog bez piuski10 X 2011 r.
Zwariowany początek tygodnia.

Ten czas tak szybko biegnie. Po kilku dniach oderwania od codziennych spraw (głosiłem Triduum przed Jubileuszem XXX-lecia Parafii - patrz na wcześniejsze wpisy) konieczny stał się powrót do papierów, rachunków i zobowiązań z kontrahentami. Zakładając, że piętnasty się zbliża, koniecznie pamiętać trzeba o ZUS i US. No ale to już z grubsza za mną...

Teraz tylko przygotowania do Inauguracji nowego roku akademickiego w Seminarium. W szczególnym czasie, gdyż mija 25 lat, od poświęcenia obecnego nowego budynku, wyjątkowym gościem stanie się bp Zając - Kustosz po sąsiedzku w Bazylice Miłosierdzia Bożego. Będzie i wykład inauguracyjny, no i po wszystkim agapa. Zaplanować wszystko dokładnie trzeba, by potem mniej było nerwów i niedomówień. Ot samo życie :-)

Życie często przewraca mnie
Ale wierzę, że podniosę się.

7 X 2011 r.
Różaniec - psałterzem Maryi

Powadzona przez dominikanów nowa strona internetowa poświęcona różańcowi cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kliknij i zobacz - polecam zakładkę rozważania :-)

W trakcie głoszenia...

I znaleziony cytat:

Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia, niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy:
NADZIEJĘ, SEN I ŚMIECH

Postaram się nadrobić w tej kwestii powstałe zaległości :-)

I do posłuchania z przesłaniem na te dni naszych codziennych wyborów

Słowa z wiersza Adama Asnyka

Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

5 X 2011 r.
Nadzieja... ona pozostaje motorem dalszego działania.

Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach. - Jan Paweł II

Najbliższe dni to czas głoszenia Bożego Słowa w Parafii Miłosierdzia Bożego - Kraków, Nowa Huta. Polecam ten czas WASZEJ modlitewnej pamięci.

Zakończyło się także wielkie dzieło, w których brałem udział razem z całym naszym Seminarium Duchownym.

"Patrząc na rzesze pielgrzymów, które nawiedzają Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, uświadomiliśmy sobie, że znajdujemy się w miejscu szczególnym. Tutaj odczuwamy zagęszczenie trudnych ludzkich spraw, cierpień, dramatów osobistych i rodzinnych. Skupia się tu jak w soczewce wołanie o Boże Miłosierdzie i o nadzieję dla człowieka i dla świata.

W świecie zawrotnego postępu nauki i techniki, a jednocześnie wstrząsanym głębokimi kryzysami, nasza nadzieja wystawiona jest na wielką próbę. Dziś pragniemy potwierdzić naszą wierność orędziu Bożego Miłosierdzia przekazanemu światu przez św. Faustynę, wyjaśnianemu przez bł. Jana Pawła II i potwierdzonemu przez Benedykta XVI".

Te słowa czytamy w orędziu końcowym II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia. Spotkanie zakończyła uroczysta Msza pod przewodnictwem kard. Christopha Schoenborna. Po liturgii dokonano przekazania symbolicznego "światła miłosierdzia" uczestnikom kongresu oraz rozesłania na świat apostołów Bożego Miłosierdzia.

I coś dla przeciwwagi ostatnich dni.

3 X 2011 r.
Trudna prawda.

Istnieje taki rodzaj smutku, który ukrywa każdy z nas w głębi własnego serca.
Istnieją łzy, które staramy sie ukryć? przed światem stojąc na deszczu bez parasola...Ale jest przecież jutro nowy dzień...

1 X 2011 r.
Jak paciorki różańca...

Zapraszam do lektury...
Medytacja różańcowa według Jana Pawła II - krok po krokuPowrót do "blogowisko"