"alablog".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

31 X 2010 r.
Powrót do kraju...

Blisko 4000km. Sześć dni. Pracowity i intensywny czas. Możliwość spotkania, wymiany poglądów, ale i kilka chwil na refleksję i odpoczynek. Wyśmienita pogoda: w trakcie podróżowania i pobytu na La Salette. Chętnych proszę o kontakt na e-maila. Podeślę zdjęcia.

Z innej beczki... Dziś rano dotarła do naszej wspólnoty gorąca prośba o modlitwę za młodą osobę. Targnęła się na własne życie. Stan krytyczny (grozi marskość wątroby). Proszę: przyłącz się i Ty...

Dziś Papież Benedykt XVI powiedział w czasie spotkania z wiernymi: (podkreślenie moje)

Papież pozdrowił w kilku językach licznie zgromadzonych pielgrzymów na Placu św. Piotra. Zwracając się do Polaków powiedział: "Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziś w Ewangelii słyszymy, że "Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło". W Nim objawiło się miłosierdzie Boga. Gdy czujemy się zagubieni w świecie i dotyka nas zło, On sam odnajduje nas, przemienia mocą łaski i prowadzi do domu Ojca. Niech ta świadomość napełnia nas radością i pokojem. Z serca Wam błogosławię".

Niech odnajdzie każdego z nas i przemieni swoją łaską.

22 X 2010 r.
Inauguracja na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.

Dzień wolny na od zajęć na uczelni. Za to spotkanie u św. Anny, a potem tradycyjnie już Filharmonia. Okazja do wejścia w spuściznę tylu pokoleń wykładowców i studentów. Okazja, aby zanosić także gorące błaganie przed tron Boga: niech za zdobywaniem wiedzy idzie w parze zdobywanie mądrości.

Co przede mną? Sobota i niedziela to okazja do refleksji: dzień skupienia, a także 55 rocznica święceń naszego seniora. Zaraz po tym, od poniedziałku do soboty - wyjazd. Kilka dni poza posługą dla Seminarium, za to posługa na rzecz Prowincji i Zgromadzenia (szerokości i przyczepności na drogach Słowacji, Szwajcarii i Francji).

Coś do posłuchania... A także do zobaczenia: zakładka materiały "niedoceniona wartość kobiety".

17 X 2010 r.
Kanonizacja Apostoła Eucharystii i... patrona zabieganych.

Dziś został kanonizowany bł. Stanisław Kazimierczyk. Czy kanonizacja średniowiecznego kapłana z Zakonu Kanoników Regularnych ma jakieś znaczenie dla nas żyjących w XXI wieku? Tak. Ten człowiek uczy nas, że można żyć na pełnych obrotach, ale pod warunkiem, że wpierw nakarmimy się Słowem Bożym i Eucharystią.

W homilii Benedykt XVI powiedział po polsku, że nowy polski święty, ks. Stanisław Kazimierczyk i dzisiaj może być wzorem dla wiernych.

- Święty Stanisław Kazimierczyk, zakonnik z XV wieku, i dla nas może być przykładem i orędownikiem - mówił Benedykt XVI.

Dodał następnie: - Całe jego życie było związane z Eucharystią. Najpierw przez kościół Bożego Ciała na Kazimierzu w dzisiejszym Krakowie, gdzie u boku matki i ojca uczył się wiary i pobożności; gdzie złożył śluby zakonne u Kanoników Regularnych; gdzie pracował jako kapłan, wychowawca, opiekun potrzebujących. (...) Przede wszystkim jednak był związany z Eucharystią przez żarliwą miłość do Chrystusa obecnego pod postaciami chleba i wina; przez przeżywanie tajemnicy jego śmierci i zmartwychwstania, która w sposób bezkrwawy dokonuje się w mszy świętej; przez praktykę miłości bliźniego, której źródłem i znakiem jest komunia - podkreślił papież.

Więcej o św. Stanisławie Kazimierczyku możesz przeczytać tutaj

15 X 2010 r.
Połowa miesiąca...

Jak ten czas szybko płynie... Wspomnienia poszczególnych świętych przypominają każdego niemal dnia, jak szybko przesuwają się kolejne dni, kolejne wydarzenia i sprawy. Po wczorajszej uroczystej inauguracji w naszym Seminarium dziś pora na nadrabianie zaległości w papierach, a także coś jeszcze? Zbliża się czas misji świętych, w których przyjdzie mi razem z moimi współbraćmi uczestniczyć. Zespół składający się ze z trzech osób stanie się narzędziem w Jego zamyśle. W najbliższy poniedziałek udaję się uzgodnić szczegóły. Oprócz tego szukam także natchnienia na czas rekolekcji specjalistycznych (zabrzmiało to może nadzwyczajnie - a przyjadą normalni ludzie związani ze szeroko rozumianym środowiskiem gastronomicznym). Odczytać ich potrzeby, aby w to wszystko "wstrzelić" ziarno Dobrej Nowiny.

Chyba trzeba odpocząć po tej rozbiegówce w nowym miejscu i nowymi obowiązkami. A i chyba uda się od przyszłego tygodnia zamieszkać już nie na pudełkach ale tak bardziej...

Do podsłuchania ...
12 X 2010 r.
Wolność, kocham i rozumiem, wolności oddać nie umie...

Uśmiech na twarzy każdej osoby wywołało zdanie przeczytane na zakończenie porannej Eucharystii. Przytoczono refren piosenki znanego polskiego zespołu (posłuchaj niżej). A wszystko to jako podsumowanie rozważań opartych o pouczenie św. Pawła:

"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.

My zaś z pomocą Ducha na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość."


9 X 2010 r.
Wdzięczność...

Za to co mam każdego dnia, czy potrafię być wdzięczny? Proporcja o której mówi jutrzejsza Ewangelia jest bardzo dobitna: 1 z 10 - 10% (Łk 17,11-19). Pewnie jest tak w życiu każdego z nas, 10% z tego, co mam zostało podarowane wzbudza w nas postawę wdzięczności. A co z resztą?

Hymn wdzięczności...
3 X 2010 r.
Rytm codziennego życia.

I ruszyli... Rok akademicki wystartował. Zaczęło się od wyjazdu do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wpisany w tradycję uczelni wyjazd całej społeczności do tego miejsca uświęconego tradycją ponad 400 lat. Wiele się zmieniło od mojego ostatniego w nim udziału. Upłynęło 10 lat. I jakie spostrzeżenia? Grupa pielgrzymów jakby mniejsza. Wykładowcy, którzy za moich czasów dopiero co zaczynali swoją przygodę na PAT - dziś - UPJP II - piastują zaszczytne stanowiska. Ale zacisze cudownej kaplicy z łaskami słynącym wizerunkiem i trud wędrowanie od stacji do stacji na dróżkach ten sam. Choć nie sprzyjała aura (padało i było bardzo zimno) warto było tam pojechać.

W naszej Prowincji trwa wizytacja kanoniczna Księdza Generała. W tych właśnie dniach jest pośród nas. Słucha, rozmawia, dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Jakże są one cenne. Najbardziej chyba przemawia Jego bezpośredniość (i nie jest to spowodowane tym, że to człowiek z USA).

"Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego". 2 Tm 1,7-8a

Łatwo przyznać się do wiary będąc pośród ludzi, którzy sami też nie mają z tym problemu. Pośród współbraci w seminarium - nie kosztuje to prawie nic. Kiedy przyjdzie jednak stanąć po stronie Boga wobec tych, którzy nas wyśmiewają lub podburzają innych przeciwko nam, kiedy jesteśmy w mniejszości lub grozi nam odrzucenie czy też wyśmianie, może się wówczas okazać, że znika pewność i odwaga. I co wówczas?

Panie przymnóż nam wiary...

I coś do posłuchania w jesiennych klimatach.Powrót do "blogowisko"