"blogowisko".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

31 III 2013 r.
Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

K. Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja.
w. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.

Módlmy się.
Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
w. Amen.

30 III 2013 r.
Wielka cisza.

KKK 635
Chrystus zstąpił więc do otchłani śmierci, aby umarli usłyszeli "głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą", żyli (J 5, 25). Jezus, "Dawca życia" (Dz 3, 15), przez śmierć pokonał tego, "który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła", i wyzwolił "tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli" (Hbr 2,14-15). Od tej chwili Chrystus Zmartwychwstały ma "klucze śmierci i Otchłani" (Ap 1, 18), a na imię Jezusa zgina się "każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych" (Flp 2,10):

Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął, ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków... Idzie, by odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; by wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i Synem Ewy... "Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem... Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, byś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych". (Starożytna homilia na Wielką i Świętą Sobotę: PG 43, 440 A. 452 C; por. Liturgia Godzin, II, Godzina czytań z Wielkiej Soboty.)29 III 2013 r.
Wielki Piątek.

Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. w. Amen.

28 III 2013 r.
Wielki Czwartek.

Modlitwa o uświęcenie Kapłanów

Boże Trzykroć Święty, Ty wybierasz i powołujesz ludzi, aby służyli Twojemu ludowi jako jego pasterze. Spójrz na wszystkich kapłanów Kościoła i odnów w nich łaskę Sakramentu Święceń. Niech Duch Święty, którym wówczas zostali napełnieni, ożywia w nich łaskę świętości, aby ich posługiwanie i życie było święte. Niech będą zapatrzeni w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Dobrego Pasterza i naśladują Go sercem wspaniałomyślnym, czyniąc ze swojego życia dar dla Ciebie i dla Kościoła.

Matko Najświętsza, Matko kapłanów, wstawiaj się za nimi u Twojego Syna. Do Niego oni należą! Spraw, aby byli święci sercem i ciałem oraz aby byli wierni powołaniu, jakim zostali obdarowani. Umacniaj tych, którzy są słabi i prowadź ich do Chrystusa! Poślij im dobrych aniołów, którzy ich podźwigną ze słabości. Uproś wszystkim głęboką wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość oraz głębokie poczucie świętości Boga i tego, co Boże. Amen.

26 III 2013 r.
Łobuz Pana Jezusa żyje według Mądrości.

Elementarz wiary, który wpisany jest głęboko w serce każdego z nas, którym kierujemy się każdego dnia...

Rozwiązanie zagadki: Przejście przez Morze Czerwone (Wj 13,17-14,31)

Nagrody po środowej Mszy Świętej. Lista uczestników i laureatów...

a) Grupa dzieci młodszych: klasy I-III

klasy I-III

Wpłynęło czternaście prac.

Nagroda główna: I miejsce dla: Ola Jedlińska (klasa 1b)
II miejsce: Kuba Gruszka (klasa 1a)
III miejsce: Wiktoria Koszela (klasa 1c)

Wyróżnienia dla:
Bartosz Piwowarczyk (klasa 1b)
Asia Musiałek (klasa 1b)
Julia Napierała (klasa 3b)
Arek (klasa 2c)
Kasia Borecka (klasa 3c)
Basia Sitarz
Paulina Wilczek (klasa 3c)
Mikołaj Kleta (klasa 2a)
Kamil Wojtek (klasa 2a)
Sonia Kulejewska
Hubert Wilsz

b) Grupa dzieci starszych: klasy IV-VI

klasy IV-VI

Wpłynęły cztery prace.

Nagroda główna dla: Magda Mąka, kl. 6

Wyróżnienia dla:
Marta Świętek
Kinga Adamczyk (klasa 6c)
oraz Maria Okuniewicz (klasa 4a)

Nagrody...

nagrody

25 III 2013 r.
Zaczynamy z dzieciakami...

Na dobry początek zagadka.

Klatka była mokra,
klucz był drewniany,
mysz uciekła,
kot został złapany...

Rozwiązania w formie graficznej proszę przynieść na spotkanie we wtorek :-)24 III 2013 r.
Moja zgoda na krzyż.

Dziękuję za wszelkie oznaki wdzięczności.

Najważniejsze dni przed nami. Niech pomoże nam w tym odkryte na nowo umocowanie w topografii...

22 III 2013 r.
Powołanie świeckich.

KKK 898 Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej... Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne... i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela.

Zapraszam młodych do podzielenia się swoimi przemyśleniami po przeżytych rekolekcjach...

21 III 2013 r.
Modlitwa o rozeznanie powołania.

Boże przenikasz mnie i znasz.
Stworzyłeś mnie do szczęścia
- pomóż mi je znaleźć.

Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
coś Ty dla mnie zamierzył.

Chcę być Ci posłusznym we wszystkim.
Pójdę gdzie mnie poślesz.

Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz
i chcesz mego dobra.

Poprowadź mnie po ścieżkach Twoich. Amen.Film jest przetłumaczony, wystarczy włączyć polskie napisy! - w prawym dolnym rogu (po uruchomieniu filmu) jest przycisk aktywacji napisów...

20 III 2013 r.
Owoce Komunii świętej.

KKK 1391-1397

Ku refleksji i pogłębieniu naszego rozumienia Eucharystii.

Czekam na odpowiedzi na pytania:

1. Co według Ciebie znaczy być człowiekiem wierzącym?
2. Czy masz wewnętrzne problemy wynikające z wiary?
3. Czy doświadczasz trudności w rodzinie, środowisku nauki, pracy, wśród znajomych z powodu swojej wiary i dawania jej świadectwa?
4. Jakie problemy Twoim zdaniem winni poruszać kapłani głoszący rekolekcje?
5. Czy według Ciebie pasterze Kościoła winni wskazywać zadania dla ludzi wierzących w sprawach społecznych, Ojczyzny, kultury, środków masowego przekazu, itp.?

19 III 2013 r.
św. Józef - Opiekun Kościoła Katolickiego.

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Ustanowił Go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

P.: Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego.
W.: Amen.18 III 2013 r.
Sanktuarium człowieka.

KKK 1776
"W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem... Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo... Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa".

Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 16. 49 por. Rz 2, 14-16.

To wszystko sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle.
Bo zamiast dobrem przegnać zło, dali się splątać jakąś grą.

To wszystko sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle.
Więc zamiast w swojej dumie trwać, spytaj sumienia jak się ma.

17 III 2013 r.
Dokonuję rzeczy nowej...

Z którym elementem życia chcę całkowicie zerwać, zapomnieć, wymazać?

KKK 1431
Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który Ojcowie Kościoła nazywali smutkiem duszy (animi cruciatus) i skruchą serca (compunctio cordis).

Przypatrz się sobie i zapytaj sumienia, jak się ma?

Jezus nie potępia nikogo. Powiedział to w Ewangelii. Zaprasza do podjęcia wysiłku, stawia wymagania: "Idź, a od tej chwili już nie grzesz!"

14 III 2013 r.
Odbuduj mój Kościół.

Św. Franciszek z  Asyżu usłyszał kiedyś słowa Jezusa: "Franciszku, idź odbuduj mój kościół, ponieważ popada w ruinę". - Franciszek zaczął więc odbudowywać kościoły z kamienia, by po czasie zrozumieć, że nie chodzi o odbudowę kamiennych murów, ale odbudowę wiary w serach zwykłych ludzi.

Modlitwa za Kościół

Boże, w Opatrzności swojej postanowiłeś rozszerzyć królestwo Chrystusa na całym świecie i wszystkim ludziom dać uczestnictwo w zbawczym odkupieniu.
Spraw prosimy, aby Twój Kościół powszechny, jako sakrament zbawienia, ukazywał i urzeczywistniał tajemnicę miłości Twojej do ludzi.
Niech Kościół Twój stale się odnawia, uświęca i umacnia.
Niech rozwija się w nim i trwa do końca nienaruszona wiara, świętość obyczajów, wzajemna miłość i prawdziwa pobożność.
Jak nieustannie karmisz go słowem i ciałem Twojego Syna, tak nie przestań kierować nim troskliwie, aby ożywiony duchem ewangelicznym i apostolskim - pociągał wszystkich do Ciebie i prowadził do jedności w Twojej służbie.
Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.13 III 2013 r.
Niech ci udzieli przebaczenia i pokoju.

KKK 1449
Formuła rozgrzeszenia używana w Kościele łacińskim wyraża istotne elementy tego sakramentu: Ojciec miłosierdzia jest źródłem wszelkiego przebaczenia. Dokonuje On pojednania grzeszników przez Paschę swojego Syna i dar Ducha Świętego, za pośrednictwem modlitwy i posługi Kościoła:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

12 III 2013 r.
Przebłaganie za grzechy.

Panie Jezu Chryste, oto my świadomi naszej niewdzięczności i lekceważenia Twojej miłości, chcemy przeprosić Cię za nasze grzechy.

Za grzechy niewiary i usuwanie Ciebie z życia, za niszczenie wiary w sercach dzieci i młodzieży, za lekceważenie Twoich przykazań w życiu osobistym i społecznym, za to, że chociaż złączeni z Tobą przez Chrzest nie staramy się Ciebie poznawać i miłować – przepraszamy Cię, Panie!

Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu i nie odwracaj od nas swego oblicza na wieki!

Za znieważanie dni świętych, za niepotrzebną pracę w niedzielę i święta, a także za wypełnianie czasu rozrywkami kosztem Mszy św., za dobrowolne opuszczanie Mszy św. i niegodne przystępowanie do Komunii św., a więc za całą naszą oziębłość i obojętność wobec Ciebie obecnego w Najświętszego Sakramencie – przepraszamy Cię, Panie!

Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu i nie odwracaj od nas swego oblicza na wieki!

Za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej, za odmawianie dzieciom nienarodzonym prawa do życia, za grzechy pijaństwa, za rozwiązłość obyczajów i wszelkie zgorszenia dawane bliźnim, za brak poszanowania własności ludzkiej, nieuczciwość w pracy, za wszystko, co sprzeciwia się Twojemu przykazaniu miłości bliźniego – przepraszamy Cię, Panie!

Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu i nie odwracaj od nas swego oblicza na wieki!

Za brak odwagi w wyznawaniu Ciebie i odpowiedzialności za Twój Kościół, za stawianie wartości materialnych wyżej od Ciebie, za obojętność rodziców i wszystkich dorosłych wobec chrześci­jańskiego wychowania dzieci i młodzieży, za to, że nie dajemy świadectwa o Tobie w otaczającym nas świecie – przepraszamy Cię, Panie!

Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu i nie odwracaj od nas swego oblicza na wieki!

O Jezu, przepraszamy Cię za to wszystko, my, lud Twój.

Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu i nie odwracaj od nas swego oblicza na wieki!

11 III 2013 r.
Prawda o moim życiu.

KKK 1020
Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako wejście do życia wiecznego. Gdy Kościół po raz ostatni wypowiedział nad umierającym chrześcijaninem słowa przebaczenia i rozgrzeszenia Chrystusa, gdy naznaczył go po raz ostatni umacniającym namaszczeniem i w Wiatyku dał mu Chrystusa jako pokarm na drogę, mówi do niego ze spokojną pewnością:

Duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga Ojca wszechmogącego, który cię stworzył; w imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego, który za ciebie cierpiał; w imię Ducha Świętego, który na ciebie zstąpił. Obyś dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała na świętym Syjonie z Najświętszą Boga Rodzicielką, Maryją Dziewicą, ze świętym Józefem i wszystkimi Aniołami i Świętymi Bożymi... Polecam Cię wszechmogącemu Bogu i oddaję twojemu Stwórcy, abyś powrócił do Tego, który Cię ukształtował z mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie, niech na twoje spotkanie wyjdzie Najświętsza Maryja Panna, Aniołowie i wszyscy Święci... Obyś widział twarzą w twarz swojego Odkupiciela.

Fragment filmu: 1:26:459 III 2013 r.
Pozwól się odnaleźć...

Święty czas dla całej parafii, dla wszystkich, którzy zechcą...

Pierwsze spotkania... Pierwsze kroki do zrobienia...

Cenne uwagi mile widziane...

Czekamy na odpowiedzi na pytania:

1. Co według Ciebie znaczy być człowiekiem wierzącym?
2. Czy masz wewnętrzne problemy wynikające z wiary?
3. Czy doświadczasz trudności w rodzinie, środowisku nauki, pracy, wśród znajomych z powodu swojej wiary i dawania jej świadectwa?
4. Jakie problemy Twoim zdaniem winni poruszać kapłani głoszący rekolekcje?
5. Czy według Ciebie pasterze Kościoła winni wskazywać zadania dla ludzi wierzących w sprawach społecznych, Ojczyzny, kultury, środków masowego przekazu, itp.?

Pisz na e-maila => szukaj w kolumnie obok :-)

Powiedz, dokąd znów wędrujesz?
Czy daleko jest twój sad?
Hen, w krainy buczynowe.
Ze mną tam układa pieśni wiatr.8 III 2013 r.
Kobieta = dar i tajemnica.

Dar każdej KOBIETY...

Bóg mówi : Tak bardzo kocham Ciebie... Niemożliwym jest kochać Cię bardziej... Pragnę Ciebie... Tęsknię za Tobą... Czekam na Ciebie każdego dnia. Czy dasz mi szansę, bym mógł obdarowywać Cię hojnie Moją Miłością, Moim Szczęściem, Moim Życiem, Mocą, Mądrością, Pokojem, Moim zbawieniem?

Obdarowana przez Boga - stanie się darem dla całego świata...

Życzę każdej kobiecie odwagi w odkrywaniu swojego powołania do bycia darem i tajemnicą.

5 III 2013 r.
Trzymaj, trzymaj się. Nigdy nie zostawię Cię.

Na program "Wojna postu z karnawałem" składają się piosenki, w których próbujemy przypatrzyć się, co robią ludzie, jak się zachowują, jak się mogą zachowywać, a jak się zachowują w sytuacjach przejściowych, w dniach pokryzysowych, czy w dniach kryzysowych, co robią z wolnością, jakie podejmują wybory, kiedy mają tych wyborów bardzo dużo a wydaje im się, że nie mają żadnego. Ponieważ naszym zwyczajem odwołujemy się do historii, tym razem do historii europejskiej, pragniemy wyjaśnić, że czynimy tak dlatego, że uważamy, iż dojście do Europy czy powrót do Europy nie musi oznaczać powrotu do autostrad, ubezpieczeń społecznych, czy pełnych sklepów, natomiast musi oznaczać powrót do historii Europy, która jest pełna dramatów, tragedii, zbrodni, wojen religijnych i ekonomicznych, których byliśmy kiedyś częścią i będziemy częścią.

Jacek Kaczmarski (zapis koncertowej zapowiedzi do programu)

Namiar na opisywany tekstem piosenki obraz4 III 2013 r.
Łobuz i owieczka oraz Łazarz.

Pierwsze spotkania mamy już za sobą. Jeżeli szukasz czegoś ciekawego - poprzeglądaj zakładkę "Łobuz Jezusa".

Opinie, uwagi sugestie: proszę o kontakt na e-maila.2 III 2013 r.
Szczególny czas łaski.

Dla każdego z nas, dla wspólnot parafialnych, do których udaję się z posługą rekolekcyjno-misyjną.

Szczególny czas...

- czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga;
- czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych;
- czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem;
- czas nawrócenia czyli powrotu do Boga;
- czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela;
- czas modlitwy i sakramentów świętych;
- czas wzrastania w wierze;
- czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga;
- czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca;
- czas dawania świadectwa.

1 III 2013 r.
Pamiętam!!!

Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie.

"Żołnierze antykomunistycznego niepodległościowego powstania to przede wszystkim synowie chłopów i rzemieślnicy, a także młodzi nauczyciele, urzędnicy, leśnicy, oficerowie i podoficerowie rezerwy, czasem oficerowie zawodowi, a nawet maturzyści i gimnazjaliści (...). Wszystkich ich łączyła niezgoda na komunistyczne rządy i gotowość do walki o wolność, nawet za cenę życia".Powrót do "blogowisko"