"alablog".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

28 III 2009 r.
Kolejne rekolekcje...

Gorący czas Wielkiego Postu - więc zapotrzebowanie na "rynku" wielkie, zwłaszcza, że do Triduum już tak blisko.

Tym razem w uświęconym miejscu z ponad 325 letnią tradycją przyjdzie mi głośić a i odprawiać za razem rekolekcje. Proszę o duchowe wsparcie, by moje głoszenie nie miało niczego z ludzkiej wielkości, lecz aby było narzędziem Jego Miłości.

O przeżyciach i spostrzeżeniach - po powrocie.


19 III 2009 r.
Po owocach ich poznacie...

Kto zaczyna, ten i kończy. Krótki lecz intensywny czas pobytu w kieleckiej parafii u Salezjanów. Spotkania z ludźmi, którzy otworzyli swoje serce na przesłanie Dobrej Nowiny.

Mogłem spotkać ludzi, którzy bardzo świadomie i odpowiedzialnie podchodzą do wiary, szukając odpowiedzi na nurtujące ich pytania, pogłębiając swoje rozumienie ważnych prawd.

Z Bożą pomocą dotarłem do końca tego przepowiadania. Pozostało teraz to wszystko głęboko zapamiętać, uczynić swoim i wprowadzać w życie. Kto inny siał, kto inny teraz to wszystko podlewa, kto inny będzie zbierał tego owoce. Ufam, że będą tego owoce doczesne i wieczne :-)

Po dzisiejszych bieganinach po hurtowniach, juto pora na papirologię stosowaną, by potem czym prędzej zabierać się za przygotowania do zajęć na uczelni i kolejnej serii rekolekcji. Przecież dwa razy do jednej wody w rzecze się nie wchodzi... coś nowego "trzeba urodzić".

Dzięki wielkie dla tych, co idąc za moją radą, przez google - tu do mnie trafili, oraz tym, którzy podzielili się - lub też mają zamiar to uczynić - swoimi refleksjami po wygłoszonych rekolekcjach.13 III 2009 r.
Ostatnie przygotowania...

Zabrać ze sobą niezbędne rzeczy, wydać ostatnie dyspozycje... i szerokości wraz z przyczepnością życzyć...

Daj nam wszystkim dobry Panie siły na ten czas...

Eucharystia - Dar dla mojego życia

Boże nasz Ojcze,
wielbimy Cię i wysławiamy
za Twojego Syna Jezusa,
Dar Twojej miłości dla życia świata.

Odnów naszą wiarę w Najświętszą Eucharystię,
pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna.

Niech Twój Duch Święty da nam światło i siłę,
abyśmy mogli być wiernymi świadkami Ewangelii.

Nakarm nas Swoim Słowem i Twoim Chlebem Życia
abyśmy zjednoczeni z Maryją,
Matką Twego Boskiego Syna i Matką Kościoła
mogli przekazywać niezliczone owoce dla zbawienia świata.

Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen

O "efektach" będzie po powrocie...


12 III 2009 r.
Szlachetne zdrowie...

Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie,
Perły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody,
Mieśca wysokie,
Władze szerokie
Dobre są, ale -
Gdy zdrowie w cale.
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klinocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie
Ulubuj sobie!

Polecam pamięci tych wszystkich, którym to zdrowie nie służy.9 III 2009 r.
Przygotowania...

Według wszelkich prawideł - czas płynie nieubłagalnie szybko, co powoduje, że przygotowania do rekolkecji, które przyjedzie mie w tym roku głosić, nabierają tempa. Na początek Wyjazd do Kielc. Program zapowiada się intensywny. Będzie wiele okazji do tego, aby głosząc siać w ludzkie serca Boże Słowo. Program przedstawia się następująco:

"Eucharystia - Dar dla mojego życia..."
Rekolekcje dla dorosłych
w parafii św. Krzyża w Kielcach 15 - 18.03.2009 r.

Niedziela 15.03.2009
Temat dnia: "...aby moja wiara mogła wzrastać i być wdrażana"

Msze św. z nauką ogólną:
g. 6.30; 8.30; 13.00; 16.00; 18.00
g. 10.00 (młodzież);
g. 11.30 (dzieci);
g. 17.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
g. 21.00 - Apel Jasnogórski

Poniedziałek 16.03.2009
Temat dnia: "...abym był pojednany"

g. 8.00 - Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych
g. 17.30 - Nabożeństwo: Adoracji Krzyża
g. 18.00 - Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych
g. 20.00 - Nauka dla zapracowanych
g. 21.00 - Apel Jasnogórski
Spowiedź od 7.00 - 9.00 i od 16.00 - 20.00

Wtorek 17.03.2009
Temat dnia: "...abym trwał we wspólnocie"

g. 8.00 - Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych
g. 13.15 - nauka dla młodzieży szkół średnich
g. 18.00 - Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych
g. 19.30 - Droga Krzyżowa ulicami parafii (ze świecami)

Środa 18.03.2009
Temat dnia: "...abym przynosił owoce"

g. 8.00 - Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych
g. 11.00 - Msza św. dla chorych
g. 13.15 - Msza św. z nauka dla młodzieży szkół średnich
g. 17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja
g. 18.00 - Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych
g. 20.00 - Nauka dla zapracowanych
g. 21.00 - Apel Jasnogórski


1 III 2009 r.
Znaczenie czasu pustyni...

Liturgia dnia dzisiejszego:
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:

Jak pokonywać pokusy do grzechu? Stawia to pytanie każdy z nas. Odpowiedź znajdziesz w postawie Mistrza.

Każdy z nas ma w życiu czas pustyni (jak tego jeszcze nie doświadczyłeś, to wszystko przed Tobą). Choć narażony tutaj jestem na diabelskie pokusy, doznaje jednak przemożnej opieki i wsparcia. Jak to wszystko się skończy, musimy wziąć się do pracy i nie zniechęcać przeciwnościami. Pozostające wspomnienia tamtych chwil spędzonych na pustyni, staną się światłem w ferworze codziennych zajęć i obowiązków.
Powrót do "blogowisko"