"alablog".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

29 III 2008 r.
Wychwalajmy nieskończone Miłosierdzie Boże.

Pan Jezus powiedział: 'Dusze wybrane są w moim ręku światłami, które rzucam w ciemność świata i oświecam go. Jak gwiazdy oświecają noc, tak dusze wybrane oświecają ziemię, a im dusza doskonalsza, tym większe światło roztacza wokoło siebie i dalej sięga; może być ukryta i nie znana nawet najbliższym, a jednak jej świętość odbija się w duszach na najodleglejszych krańcach świata' (Dz. 1601).

W Święto Miłosierdzia Bożego Jezus przywołuje do Siebie, aby nas ubogacić Wielkanocnym Darem Miłości Miłosiernej. Mówi każdemu: 'Większe jest miłosierdzie Moje, aniżeli nędze twoje i świata całego. Kto zmierzył dobroć Moją? Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią Najświętsze Serce Swoje i otworzyłem ci źródło miłosierdzia, przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę, nędza twoja utonęła w przepaści Miłosierdzia Mojego. Czemuż byś miała przeprowadzać ze Mną spór o nędzę twoją. Zrób Mi przyjemność, że Mi oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a Ja cię napełnię skarbami łask' (Dz. 1485).22-23 III 2008 r.
Chrystus Zmartwychwstał!!! Prawdziwie Zmartwychwstał!!!21 III 2008 r.
Oto drzewo Krzyża...

Wobec tej Wielkiej Tajemnicy, na kolana upadam i w ciszy serca mówię, to moje proste, ludzkie, ale z serca płynące DZIĘKUJE...

P.S. Także tym wszystkim, którzy...

Drodzy Kapłani!

Dziękuję, za każdą sprawowaną Eucharystię,
Dziękuję, za każdą wysłuchaną spowiedź
Dziękuję, za wasze namaszczone dłonie, które obdarzają błogosławieństwem samego Chrystusa.
Oby nigdy nie zgasł w Was apostolski i prorocki niepokój,
Obyście nigdy nie dali się uwieść własnej wygodzie i bożkowi "świętego spokoju"
Bądźcie dla innych przykładem, obdarzcie miłosierdziem i przebaczeniem pochodzącym od Boga.
Niech nigdy w Kościele nie zabraknie świętych kapłanów-niech nigdy nie zabraknie w Kościele Was!
A parafrazując x. Twardowskiego pozwólcie, że napiszę tak:

...i przed Twym kapłaństwem w proch padam
i przed kapłaństwem Twym klękam


19 III 2008 r.
UMOWA – PRZYMIERZE Z NAJWYŻSZYM KAPŁANEM

Na jutrzejszy dzień - taki szczególny i modlitewny, kilka myśli z Listu do kapłanów na Wielki Czwartek 2008

Na początku kapłańskiej drogi stoi Chrystus i mówi: Pójdź za Mną. Nie możemy powiedzieć, że nie wiemy, dokąd idziemy, bo przecież wiemy, dokąd doszedł nasz Mistrz. Znamy drogę. Wiemy, że jest to droga wąska i trudna. Decyzja realizacji powołania kapłańskiego dojrzewała w naszych sercach przez wiele lat. Po długim okresie przygotowania powiedzieliśmy Chrystusowi: Tak!
Drodzy Bracia, chcemy przypomnieć sobie i wam, że nawet jeśli potraktujemy nasze powołanie jako umowę, to ta umowa została zawarta między każdym z nas a Chrystusem. On jednak nie podpisuje umowy o pracę z najemnikami. On podpisuje umowę z pasterzami. Jest to umowa o życie. Jest to umowa z Dobrym Pasterzem, który życie daje za owce swoje. Ta umowa nie zostawia możliwości ani odwołania, ani rezygnacji z jej wykonania. Ona jest tak zawarta, że wykonuje się ją dając życie. Do końca. Tak, jak nasz Mistrz. Bardzo was prosimy, abyście na adoracji zatrzymali się nad tymi słowami, abyście w spotkaniu z Jezusem sprawdzili, czy przypadkiem i w waszym myśleniu nie pojawiły się groźne wirusy zmierzające do oddzielenia Chrystusa od Kościoła. Prosimy was również, abyście dostrzegli wszystkie wynikające z tego konsekwencje.

[...]

Jest jeszcze jedna sprawa, którą w Wieczerniku pragniemy przypomnieć. To nasza kapłańska wspólnota. Zwykły zakład pracy zabiega przede wszystkim o sprawnych pracowników. A jeśli ktoś obniża jakość jego pracy, winien go opuścić. To myślenie dochodzi do głosu także u wielu spośród nas. Sprawność funkcjonowania organizacji Kościoła zdaje się być ważniejsza niż miłość wzajemna, którą nasz Mistrz zamienił w prawo kapłańskiego życia i uczynił z niej wykładnik przynależności do Niego. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13, 35).
Jezus nie miał na uwadze sprawności organizacyjnej Kościoła, który założył. Przede wszystkim chodziło Mu o wzajemną miłość. To ona jest znakiem naszej przynależności do Niego. I znów dotykamy tego samego problemu. Jeśli umowa naszego kapłańskiego powołania została zawarta z Nim, to z jej wykonania należy się rozliczyć przed Nim. A pierwszym punktem tego rozliczenia będzie stopień naszej wzajemnej kapłańskiej miłości. Jej autentyczność ma być dla wiernych i świata znakiem obecności Chrystusa w Kościele i w naszym życiu.
Obserwując wzrastające napięcie, niejednokrotnie podsycane przez media, powinniśmy zatroszczyć się o realizację przykazania wzajemnej miłości. Niech ta miłość będzie jak skała, o którą rozbiją się wysiłki tych, którzy chcą sprowadzić Kościół jedynie do wymiarów ludzkiej instytucji. Niech moc ducha wzajemnej miłości ujawnia się szczególnie wówczas, gdy uderzenie jest wymierzone w poszczególnych kapłanów. W Wielki Czwartek wspominamy uderzenie w Pasterza. Jego celem było rozproszenie owiec.


17 III 2008 r.
Ostatnie podejście.

Wielki Post można porównać do wchodzenia na górę. Ostatnie podejście to Wielki Tydzień. Szczytem jest Triduum Paschalne. Chrześcijanin nie może przespać tych dni!
Aby się to przypadkiem nie stało - pomagajmy sobie nawzajem. Umocnieniem niech będzie wzajemna modlitwa oraz ludzka wyrozumiałość, gdy przypadkiem kolejki do konfesjonału będą coraz dłuższe.
Oj czuje się, że idą święta... :-) Oby tylko zdrowie dopisało, bo jakieś dziwne wirusy zaczynają panować w najbliższym otoczeniu.

Zapraszam do owocnego przeżycia tego szczególnego tygodnia.


15-16 III 2008 r.
Zajęcia w szkole...

W takim gorącym czasie, proszę o wsparcie... Aby nikt nie ustał... Aby służyć z otwartym i szczerym sercem.


13 III 2008 r.
Uczyniłeś mnie narzędziem Twego Miłosierdzia...

Dobiegła końca renowacja... Spotkanie z ludźmi żywej wiary, motywuje do jeszcze większego zaangażowania, by samemu nie ustawać. "Musicie być mocni..."
Dziękuje wszystkim za życzliwe przyjęcie. Zabieram WAS do swego serca, by tam nosić, a od czasu do czasu polecać w modlitwie :-)

Kilka zdjęciowych wspomnień...


8 III 2008 r.
Na renowacji misji świętych...

Nieobecny, ale zajęty :-) do czwartku. Proszę o wsparcie: "Panie i Boże mój dziś wołałem co Ciebie, a Tyś mnie..."


6 III 2008 r.
Wielki Post to czas marzeń, które pozwalają przenosić góry.

Jakie są więc te moje marzenia i jakich dotyczą spraw?
Czy są z tego świata, czy może dotyczą czegoś więcej?

ZA PIENIĄDZE MOŻESZ DOM KUPIĆ, ALE NIE CIEPŁO DOMOWE.
ZA PIENIĄDZE MOŻESZ KUPIĆ ZEGAR, ALE NIE CZAS.
ZA PIENIĄDZE MOŻESZ KUPIĆ ŁÓŻKO, ALE NIE SEN.
ZA PIENIĄDZE MOŻESZ KUPIĆ KSIĄŻKĘ, ALE NIE WIEDZĘ.
ZA PIENIĄDZE MOŻESZ KUPIĆ LEKARZA, ALE NIE ZDROWIE.
ZA PIENIĄDZE MOŻESZ KUPIĆ POZYCJĘ, ALE NIE SZACUNEK.
ZA PIENIĄDZE MOŻESZ KREW KUPIĆ, ALE NIE ŻYCIE.
ZA PIENIĄDZE MOŻESZ KUPIĆ SEX, ALE NIE MIŁOŚĆ.

Ponoć to chińskie przysłowie, ale coś w nim jest... To tak w prawie tych naszych marzeń.

Na sam koniec jeszcze takie oto zaproszenie...
W Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu dnia 16 marca 2008 roku wystąpi Chór z Kolegiaty Bożego Ciała z Biecza pod przewodnictwem Pani Beaty Bochnia. Swoim śpiewem uświetni liturgię Mszy Świętej o godz. 15.00. Wykona Pasję wg św. Jana.


1-2 III 2008 r.
Szybko i ochotnie...

Poruszyła mnie dzisiejsza Liturgia Godzin. Oto jej fragment: (Kazanie św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa /Kazanie 14, O miłości ubogich, 38. 40/)Służmy Chrystusowi w ubogich

Niech nawet noc nie przerywa ci uczynków miłosiernych! Nie mów: "Idź sobie, przyjdź później, dam ci jutro". Niech nic nie staje między twoim postanowieniem a wykonaniem dobrego czynu. Miłosierdzie bowiem nie uznaje żadnej zwłoki. "Ułam łaknącemu twojego chleba, a ubogich i tułających się wprowadź do swego domu"; rób to zaś radośnie i ochoczo. "Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo" - mówi Paweł Apostoł. Twój dobry uczynek będzie miał podwójną wartość, jeśli go wykonasz szybko i ochotnie. To zaś wszystko, co się robi ze smutkiem lub z przymusem, jest niemiłe i odarte ze wspaniałomyślności.
Cieszyć się należy, a nie smucić, gdy czynimy dobro. "Jeżeli usuniesz przeszkody i uprzedzenia", mówi prorok Izajasz, to znaczy skąpstwo i podejrzliwość, wahanie i szemranie, wówczas cóż się dokona? Rzecz wielka i godna podziwu! Jakaż wspaniała będzie za to zapłata: "Wtedy wytryśnie jak zorza światłość twoja, a zdrowie twoje szybko rozkwitnie".

Pogrubienie w tekście jest moje...
Niech to będzie zadanie domowe dla każdego z nas :-)


1 III 2008 r.
Szkoła - pracujemy na nowy semestr.

Tak to już jest, jak się jedno skończy zaczyna się coś drugiego - nowego. I bardzo pracowity czas...
Można się i do tego przyzwyczaić...

Tak sobie uzmysłowiłem, że oto zbliża się pierwsza rocznica pisania na tym "alablogu" i jakoś tak w tym czasie minął pierwszy rok istnienia tej oto strony internetowej. Zaczęło się od przygotowania zaliczenia w ramach podejmowanych przeze mnie studiów. Potem ktoś powiedział, że szkoda tego kasować, trzeba przenieść na inny serwer i coś z tym robić. I pbrys.saletyni.pl - ma ja pierwszy rok za sobą :-0

Dziękuję tym, którzy tu zaglądają i ciągle motywują, aby strona żyła dalej.Powrót do "alablog"