"alablog".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

28 V 2011 r.
Misyjne info.

Od ostatniego czwartku, ks. Piotr opuścił Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Krakowie.

Rozpoznanie dokonane w Polsce - potwierdziło rozpoznanie przywiezione w dokumentacji z Madagaskaru. Dało także okazję porównać, jak szybko postępuje rozwój choroby.

Przy tak zaawansowanym stadium konieczna jest szybka operacja. Na dzień dzisiejszy w Polsce dokonuje tego dwóch specjalistów neurochirurgów (z tym, że ten młodszy jest uczniem starszego).

Ze skierowaniem udało się nam dotrzeć bezpośrednio do lekarza... Po rozmowie telefonicznej ustaliłem, że ks. Piotr ma się wstawić w trybie pilnym w najbliższy poniedziałek (30 V) w Szpitalu w Warszawie, celem przeprowadzenia stosownej operacji neurochirurgicznej. Dlatego też jutro (to jest w niedzielę 29 V) jadę do Warszawy.

To chyba tyle na dziś...

Dziękuję za wsparcie modlitewne i osobę ks. Piotra polecam WASZEJ nieustannej pamięci przed Panem.

23 V 2011 r.
Sam ze sobą...

Kiedyś jeden ze znajomych Marka Twaina zanudzał go opowieściami o swojej bezsenności.

- Czy pan rozumie? Nic mi nie pomaga, absolutnie nic.
- A nie próbował pan rozmawiać sam ze sobą? - zapytał Twain.

Błogi sen jest ukojeniem dla ciała i duszy człowieka - tak twierdzą poeci. Jednak zwykli śmiertelnicy coraz częściej muszą szukać różnych sposobów, aby przespać noc.

Sen jest niezbędny do życia. W jego trakcie organizm człowieka odpoczywa i regeneruje się. Skrajny brak snu, co potwierdza medycyna, może być nawet przyczyną śmierci.

Całość znajdziesz tutaj...

I do posłuchania...

21 V 2011 r.
Za dużo...

Chyba zbyt wiele. Ale z nadzieją na nowy dzień.

Ciągłe wizyty i ten wolno płynący czas i oczekiwanie na decyzję... Jakże trzeba w tym wielkiego zaufania i przede wszystkim akceptacji tego, co się dzieje.

Polecam to modlitewnej pamięci...19 V 2011 r.
Zabiegana codzienność.

Troska o chorych, a z drugiej strony wielka życzliwość. Misjonarz z Madagaskaru już w szpitalu. Badania, diagnoza i przygotowania do zabiegu. Niepokoją się najbliżsi oraz Ci, którzy pozostali w prowadzonej przez Niego misji. Dobrze, że informacje o tym, co się dzieje można przesłać na e-maila. W ten sposób domysły i niepokój może zostać rozwiany.

Tak pracują Oblaci.... Praca Saletynów jest bardzo podobna...I coś znalezionego o tym regionie w necie...

14 V 2011 r.
Stolica...

Ale tylko do jutra, bo samolot się spóźnił. I postój współbrata w Paryżu był długi. Rano do Krakowa.

Zapraszam...13 V 2011 r.
Plany poszły sobie....

Miał być Dębowiec i udział w odpuście, będzie Warszawa i pomoc w "ewakuacji" chorego współbrata pracującego na Madagaskarze. Na szczęście nie brakuje dobrych ludzi gotowych pomóc w załatwieniu wszelkich formalności prawnych i medycznych.

Zaglądających tutaj proszę o "Zdrowaśkę" albo i więcej, bo sprawa nie przedstawia się najlepiej.

10 V 2011 r.
Będzie się działo...

ZAPROSZENIE.... WARTO...

Więcej szczegółów na stronie www.: Saletyńskie Spotkanie Młodych7 V 2011 r.
Tempo.

Taki pracowity ten czas: końcówka remontu (no mam nadzieje, że na jakiś czas), przygotowania do przyjazdu Rodziców Alumnów naszego seminarium, wizyta w Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach, dodajmy do tego dzisiejszy diakonat, a od poniedziałku obrady Konsulty w Dębowcu i "kilka" przejechanych kilometrów.

Po prostu życie...

Wspieram jak potrafię wszystkich, których w sercu noszę...

Do posłuchania...

3 V 2011 r.
NMP Królowej Polski - Patronka Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski - tytuł Najświętszej Maryi Panny, tj. Marii z Nazaretu, Matki Jezusa.

Tytuł NMP Królowej Polski ma dla polskich katolików szczególne znaczenie. Mówi on o obecności NMP w historii polskiego narodu. Jan Długosz nazwał Maryję Panią świata i naszą. Tytuł Matki Bożej jako Królowej Polski sięga drugiej połowy XIV wieku. Wtedy to Grzegorz z Sambora po raz pierwszy nazywa Maryję Królową Polski i Polaków.

1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował: Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram.

W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich. 26 sierpnia 1956 roku ok. miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

Uznać Maryję za Królową oznacza przede wszystkim żyć na Jej wzór. Jest w tym wezwanie do kształtowania autentycznej miłości do Ojczyzny, która przejawia się w prawym sumieniu, rzetelnym wypełnianiu obowiązków swego stanu, w miłości Boga i bliźniego.

Bł Jan Paweł II na zakończenie krótkiego pobytu na Jasnej Górze 4 czerwca 1997 podczas spotkania z pielgrzymami poprosił o pieśń "Z dawna Polski Tyś Królową", mówiąc, że "jest to ''Bogurodzica'' naszych czasów".

1 V 2011 r.
bł Jan Paweł II WIELKI


Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo - módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu, Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych, Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Poranna Eucharystia w Seminarium, a potem posługa miłosierdzia w Sakramencie Pojednania na Łagiewnikach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Powrót do "blogowisko"

!--FOOTER-->