"alablog".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

21 V 2009 r.
Nadrabianie zaległości...

Po uroczystościach pora nadrobić zaległości. Nie tylko w posprzątaniu w najbliższej siebie okolicy (pokój i biuro)- ale i sięgnięcie głębiej - poza rynkiem także w uliczki boczne i przez bramę na podwórze.

Kilka dni za kółkiem, wszystko po to - aby dzielić radość świętowania z innymi. Wytrwałości przydaj nam Panie.


10 V 2009 r.
Pracowicie...

By wjechać mógł ktoś, pracować musi bardziej inny. Ale człek nie jest taki, by sobie nie dał rady z tym wszystkim, co kolejny dzień przynosi. Warunek jeden, aby trwać we właściwym miejscu i być zakotwiczonym we właściwym korzeniu. Dzisiejszy dzień - świąteczny i niedzielny - daje okazję by popatrzeć jak to jest z tym moim trwanie "w" i dawaniu "z". Aby były widoczne tego efekty bez trwania "w" mocnym i jedynym kamieniu węgielnym, nie będzie miał człek sił do tego, aby potrafił i chciał dawać "z" siebie. Pracowicie... Bo przygotowania do majowego odpustu i wszystko, co się z tym wiąże. Szczegóły znajdziesz na: tutaj


3 V 2009 r.
Dobry Pasterz...

Maj. Szczególny miesiąc, gdy wszystko pełnią życia stara się zadziwić. Czas egzaminów i podejmowania życiowych decyzji. Jakże w tym wszystkim trzeba wsparcia i pomocy innych, ludzi z doświadczeniem i umiejących na spokojnie ocenić rzeczywistość.

Czy kimś takim dziś jestem? Czy takim się staję? Co uczynić by być takim w 100%?

Zaczniemy od zgiętych kolan... Zapraszam do wspólnej modlitwy o powołania i za powołanych.

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich Apostołów: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo" (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do świętego swojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali. Strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej świętej bojaźni, aby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

WEZWANIA O UPROSZENIE ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW

Kapłan: O Jezu, nasz Pośredniku i Arcykapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace i cierpienia za Twoich kapłanów, aby świętością swego życia rozszerzali Królestwo Twoje.
K. O Jezu, zesłany z nieba na Arcykapłana naszego,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla zbawiennego głoszenia nauki Twojej,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla sprawowania po wszystkie dni Twojej Ofiary Krzyżowej,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla zbawiennego udzielania, nam świętych Sakramentów,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla odpuszczania nam grzechów w Sakramencie Pokuty,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach rodzin naszych,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla wychowania dzieci ku Twojej chwale,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci,
W. Daj nam świętych kapłanów.
K. O Jezu, dla rozszerzania Królestwa Twego,
W. Daj nam świętych kapłanów.

Módlmy się: Boże, który dla chwały majestatu swojego i dla zbawienia rodzaju ludzkiego u stanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym Kapłanem, prosimy Cię, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy swoich tajemnic, pozostali zawsze wierni w spełnianiu otrzymanego posługiwania. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Matki kapłanów

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów,
przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,
by oddać cześć Twemu macierzyństwu
i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo
Twego Syna i Twoich synów,
Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi
dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone
Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych
w sercu - zachowaj kapłanów w Twoim Sercu
i w Kościele, Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni
Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic
danych Ojcom - oddawaj Ojcu, dla Jego chwały,
kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.
Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku
modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i
jego Pasterzy - uproś dla stanu kapłańskiego
pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków
jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów,
gdy nauczał, stałaś przy Nim,
gdy został wywyższony ponad ziemię,
wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę,
a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn
- przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku
ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze
Twoich synów, Matko kapłanów. Amen.

Jan Paweł II
Powrót do "blogowisko"