"alablog".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

28 V 2008 r.
Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Słowa, które przyniosła Maryja - to też dobra nowina... Zbliżcie się, moje dzieci, nie lękajcie się, przyszłam wam oznajmić wielką nowinę. Oby została ona przyjęta i przyniosła błogosławione owoce nawrócenia.

Z innej beczki... przygotowania do sesji na całego - może coś tam "zaliczymy" wcześniej, to mniej zostanie na lipcowy czas :-) Pozdrowienia dla odwiedzających to miejsce w sieci.


23 V 2008 r.
Kto ma, to ma...

Kilka dni wolnego :-) Ja wybieram się do szkoły. Dwa dni więc z głowy.

A w kontekście niedzielnej Ewangelii...

„Co byś zrobił, gdybyś wygrał milion złotych? Co kupiłbyś najpierw? Na co przeznaczyłbyś te pieniądze?”. Takie pytania często się pojawiają w różnego rodzaju kwizach telewizyjnych bądź kwestionariuszach prasowych. Odpowiedź na nie ma pomóc nakreślić psychologiczną sylwetkę odbiorcy. Pomijając ten – dość karykaturalny – kontekst, może warto sobie je dziś zadać. Jaka jest pierwsza myśl, która przychodzi ci do głowy? Jakie jest pierwsze pragnienie, które taka kwota mogłaby zaspokoić? Co jest marzeniem, na którego realizację cię nie stać? Po części byłyby to pewnie dobra materialne, których brak nieustannie odczuwamy. Może jakieś luksusy, za którymi mniej lub bardziej skrycie tęsknimy. A może zwykłe potrzeby rodzinne, takie, które sprawiają, że życie jest mniej stresujące i spokojniejsze. Myślę, że warto szczerze poszukać pierwszej myśli, która przychodzi do głowy. Dlaczego? Bo dzisiejsza ewangelia mówi, że pierwszą naszą myślą, pierwszym marzeniem, pierwszą tęsknotą powinno być Boże królestwo. I tylko ono. Czy taka była nasza pierwsza myśl? Moja, niestety, nie.


22 V 2008 r.
ZRÓBCIE MU MIEJSCE

Szczególnie uroczysty przebieg obchody Bożego Ciała miały w czasach kontrreformacji. Katolicy chcieli wówczas dobitnie pokazać swą wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Świętu towarzyszyły wtedy nie tylko procesje, ale nawet przedstawienia teatralne.

Boże Ciało wprowadzono do kalendarza liturgicznego w XIII wieku. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia święta były objawienia błogosławionej Julianny (1193 – 1258), przeoryszy augustianek z klasztoru Mont Cornillon, nieopodal Liège (obecnie miasto w Belgii). Julianna wielokrotnie miała widzenia jaśniejącej tarczy, jakby księżycowej, z ciemną plamą. W okolicach Liège interpretowano jej wizje jako znak braku w kalendarzu liturgicznym specjalnego dnia poświęconego uczczeniu Najświętszego Sakramentu. Pod wpływem tych objawień biskup Robert ustanowił w 1246 r. takie święto dla diecezji w Liège. W następnych latach święto zdobywało popularność w sąsiednich diecezjach. W 1261 r. kolejnym papieżem (pod imieniem Urban IV) został biskup Verdun Jacques Pantaleon. W połowie XIII w. był on archidiakonem katedry w Liège. W 1264 r. wprowadził nowe święto jako festum Corporis Christi (święto Bożego Ciała) w całym Kościele.

Wkrótce świętu zaczęły towarzyszyć uroczyste procesje. Prawdopodobnie najpierw odbywały się one w latach 1265-1275 w Kolonii (Niemcy), a w XV w. w całych Niemczech, Anglii, Francji, Polsce i północnych Włoszech.

W Polsce po raz pierwszy Boże Ciało świętowano w 1320 r. w diecezji krakowskiej, na polecenie biskupa Nankera. W 1391 r. papież Bonifacy IX nakazał obchodzić Boże Ciało wszędzie, gdzie dotąd tego nie czyniono.

Informacje dotyczące Bożego Ciała za: www.kosciol.wiara.pl

Obyśmy z wiarą, śpiewali to, co jest niżej...

1. ZRÓBCIE MU MIEJSCE, Pan idzie z nieba, * Pod przymiotami ukryty chleba! * Zagrody nasze widzieć przychodzi, * * I jak się dzieciom Jego powodzi.
2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana, * Przed Twoim Bogiem zginaj kolana! * Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem, * On twoim Ojcem, On przyjacielem.
3. Nie dosyć było to dla człowieka, * Że na ołtarzu co dzień go czeka: * Sam ludu swego odwiedza ściany, * Bo pragnie bawić między ziemiany.
4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi, * Którędy Pańskie iść będą nogi! * I okrzyknijcie na wszystkie strony: * Pośród nas idzie Błogosławiony!
5. Straż przy Nim czynią Anieli możni, * Nie przystępujcie blisko, bezbożni. * Obyście kiedyś i wy poznali, * Jakiegośmy to Pana dostali.
6. On winy nasze przebaczać lubi, * Jego się wsparciem nasz naród chlubi, * W domu i w polu daje nam dary, * Serc tylko naszych żąda ofiary.
7. Niesiemy Ci je, Boże niesiemy! * Dawaj nam łaski, serca dajemy. * I tej zamiany między stronami * Niebo i ziemia będą świadkami.


18 V 2008 r.
Uroczystości Odpustowe w Dębowcu

Dnia 17 maja 2008 roku w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu bp Wiesław Lechowicz z Tarnowa udzielił sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu dwom diakonom ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Święcenia kapłańskie kończą w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów ośmioletni okres formacji początkowej...
wiecej znajdziesz tutaj

W dniach 17-18 maja br. w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła trwają uroczystości odpustowe ku czci Płaczącej Pani z La Salette...
wiecej znajdziesz tutaj


16 V 2008 r.
Świętowanie.

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów zaprasza wszystkich czcicieli Płaczącej Pani z La Salette na Uroczystości odpustowe do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w dniach od 17 do 18 maja 2008 roku. W sobotę, dnia 17 maja 2008 roku dwaj nasi diakoni: dk. Mirosław Opiela MS i dk. Stanisław Pyzik MS, przyjmą sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Po raz pierwszy w swoim biskupim posługiwaniu tych święceń udzieli bp Wiesław Lechowicz z Tarnowa.

Szczegóły znajdziesz tutaj


9 V 2008 r.
Pracowicie...

Pracy wiele, przygotowań sporo - bo pracowite dni... Nie tylko na uczelni (tu spędzę sobotę) ale i cała reszta. Przygotowania do majowego odpustu... A dom przecież musi jakoś "normalnie" funkcjonować.
Dołożyć pękniętą rurę... zatkaną kanalizacje - wykutą ścianę... i jeszcze parę drobiazgów :-)

I jeszcze modlitwa...

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!


3 V 2008 r.
W dniu tak szczególnym... dla Polaków ale i Polskich Saletynów...

Cóż wile mówić... Zacytuję list na dzisiaj ks. Prowinciała - on powie wszystko...

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Drodzy Współbracia, Umiłowany Ludu Boży

Przeżywając Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – Patronki Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów – pragnę wyrazić Bogu wdzięczność przez Jej wstawiennictwo za wszelkie łaski jakie nasza Prowincja otrzymuje każdego dnia. Chciałbym podziękować Wam także za dar modlitwy w intencji Rady Zgromadzenia, która w dniach od 21 kwietnia do 2 maja 2008 roku odbywała się w Zakopanem.

W dzisiejszą Uroczystość, wspólnie z całym Episkopatem Polski, będziemy celebrować Eucharystię na Jasnej Górze, dziękując Bogu za Was, za to że jesteście i u stóp naszej Królowej wypraszać wszelkie dary potrzebne nam we wzajemnym posługiwaniu.

Trzeba nam nieustannie pamiętać, iż wybór Maryi na Królową zobowiązuje. Dlatego też w Jej Uroczystość prosimy Boga, abyśmy tak jak ona stawali się darem dla niego i napełnieni łaską Bożą coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Tylko w ten sposób możemy odziedziczyć życie wieczne i na zawsze przebywać w chwale Boga Ojca wraz z Maryją naszą Matką i Królową.

Życzę Wam siły do pełnienia Jego woli w codziennym zmaganiu oraz zdrowia i nieustannej opieki Królowej i Matki, która nie narzucając się, towarzyszy nam, swoim dzieciom na wszystkich drogach naszego życia.

ks. Władysław Pasiut MS
prowincjał

Czego sobie - i temu - kto tu zagląda życzę :-)


1 V 2008 r.
Ten miesiąc ma coś w sobie...

Nie tylko dlatego, że wszystko budzi się do życia...
Ale i ta szczególna modlitwa za przyczyną... "Chwalcie łąki umajone..."

LITANIA LORETAŃSKA
DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodziny
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.


Oby każdy z nas tak nieustannie się modlił...


Powrót do "alablog"