"alablog".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

22 II 2009 r.
Przystąpił... na wyniki poczeka :-)

Uf.. Wiele innych spraw przy okazji rozwiązało - teraz pozostaje zaglądać do Intranetu - by zobaczyć efekty... albo poczekać na "cynk" od członków grupy. Co mi z tego zostało? Trochę szare komórki popracowały, więc na emeryturę może tak szybko nie pójdą.

Z innej beczki... Na dzisiejszą Ewangelię "Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów" (Mk 2,1–12) spróbujmy popatrzyć z wojskowej perspektywy. Wikipedia podaje, że:
Meldunek - jest to zwięzłe ustne, pisemne lub graficzne sprawozdanie składane przełożonemu z wykonania otrzymanego zadania lub czynności podjętych z własnej inicjatywy albo składane w określonych przypadkach (np.: uroczystości, ćwiczeń, przybycia przełożonych, kontroli itp.).

Jak wiele doświadczył... i ja mogę tyle samo. Odwagi.13 II 2009 r.
Dwa dni na uczelni...
Takie spotkania inteligentnych ludzi, z których jedni zadają pytania, a drudzy pisemnie udzielają na nie odpowiedzi. Na razie nie jest źle. Co dalej - zobaczymy. A więc..

Mieć głowę uniesioną w górę, by wypatrywać tam pomocy... Ale czy tylko tego?
Odsyłam do zobaczenia... ludzi, którzy są na swój sposób wielcy :_)
11 II 2009 r.
Całki, elastyczności, kolejki, harmonogramowanie, a i simpleks, z kamienia na kamień, grafy i...

Tym na ostatni czas się zajmuję... A i codzienność każdego dnia. Pomału także planowanie wielkopostnego głoszenia. Już dziś proszę o duchowe wsparcie :-)


1 II 2009 r.
Wigilia świętowania :-)

Za Radio Watykańskie:

Anioł Pański: papieskie słowo do osób konsekrowanych

Benedykt XVI nawiązał do obchodzonego 2 lutego w Kościele ofiarowania Jezusa w świątyni, tradycyjnie nazywanego w Polsce świętem Matki Bożej Gromnicznej. Z woli Jana Pawła II jest to zarazem Dzień Życia Konsekrowanego. Papież spotka się jutro z zakonnikami i zakonnicami w bazylice watykańskiej. Wszystkich wiernych zachęcił natomiast do modlitwy o liczne powołania w różnorodności charyzmatów, które są bogactwem Kościoła.

Papieskie pozdrowienia po polsku:

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. Jutro święto Matki Bożej Gromnicznej, Dzień Życia Konsekrowanego. Osoby, które przez profesję zakonną oddały swe życie Chrystusowi, gorąco zachęcam: trwajcie mocno w miłości i pokorze, zachowujcie wasze śluby i charyzmaty, służąc potrzebującym, módlcie się o pokój i nawrócenie dla świata. Z całym Kościołem modlę się w waszych intencjach. Z serca błogosławię wam i tym, którym posługujecie”.

Zatem do roboty :-)


Powrót do "blogowisko"