"alablog".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

28 VI 2008 r.
Dwa dni za kółkiem...

Prowadź i do celu spokojnie zdążaj... aby wrócić i odpocząć... :-)


26 VII 2008 r.
Święta pycha

To, że człowiek stawia siebie w centrum wielkich wydarzeń, a szczególnie że chce zajmować pierwszoplanową pozycję między ludźmi, nie budzi chyba najmniejszych wątpliwości. Można chyba nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest to jedna z naszych najlepiej rozwiniętych i udoskonalonych umiejętności, w której pośród innych znanych nam stworzeń Bożych nie tylko nie mamy sobie równych, ale nawet porównywalnych przeciwników. I choć oczywiście – całkiem słusznie – traktujemy tę właściwość jako przejaw grzeszności, szczególnie z pychy wypływającej, warto zauważyć, że jej źródło tkwi w Bożym sposobie patrzenia na nas. Dzisiejsza Ewangelia bardzo subtelnie nam to pokazuje. tutaj całość

Ciekawe czy mnie dopadnie?


23 VII 2008 r.
Nieoficjalnie to już koniec :-)

Nie ma jeszcze końcowego protokołu - ale już po... Oczywiście po letniej sesji egzaminacyjnej. Czekać tylko promocji na kolejny rok :-)
A tak na marginesie - to już trzy lata - a kilka dni - gdy jestem tu, gdzie jestem. Może już wystarczy? Ale nie mi o tym decydować - niech się dzieje wola nieba - z nią się zawsze zgadzać trzeba.

Ciepło pozdrawiam wszystkich odpoczywających na wakacjach. Z nadzieją, że do nich szybko dołączę...


14 VII 2008 r.
W łączności z Sydney.

Pod hasłem Wraz z Apostołami św. Piotrem i św. Pawłem przyzywamy Ducha Świętego w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu dnia 19 lipca 2008 roku odbędzie się diecezjalne modlitewne Czuwanie w jedności z papieżem Benedyktem XVI i młodzieżą zgromadzoną na XXIII Światowym Dniu Młodzieży w Sydney w Australii. tutaj więcej szczegółów

Wiele się dzieje - a to wszystko w szczególnym czasie łaski. Oby sił wystarczyło. Pozdrawiam wszystkich odwiedzających ten wycinek saletyńskiego serwera :-)12 VII 2008 r.
Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.

Przepiękna - użyje tego słowa - jest jutrzejsza Liturgia Słowa. O każdym z jej fragmentów sporo serce dyktuje aby napisać. Nie wszystko się tutaj zmieści. Warto jednak zacytować pierwsze czytanie. Pokazuje ono całą drogę, jaką pokonuje MIŁOŚĆ do naszego serca.

To mówi Pan:

„Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.
Iz 55,10–11

Zapraszam do modlitwy w następujących intencjach:

1. Słowo Boże jest jak ziarno; prośmy, by nigdy nie brakowało siewców Bożego słowa.
2. Słowo Boże jest skuteczne; prośmy, by słuchający słowa Bożego zgodnie z nim przemieniali swe życie.
3. Słowo Boże jest światłem; prośmy, by misjonarze nieśli to światło do krajów misyjnych.
4. Słowo Boże niesie nadzieję; prośmy, aby cierpiący i chorzy znaleźli w tym słowie ukojenie.
5. Słowo Boże zwiastuje prawdę; prośmy, aby wszyscy w tym słowie znajdowali odpowiedź na trudne problemy życia.
6. Słowo Boże niesie życie; prośmy, aby zmarli, którzy na ziemi słuchali słowa Bożego, mieli wieczne życie w chwale.
7. Słowo Boże padło dzisiaj na glebę naszych serc; prośmy, aby i nas przemieniało, niosło nam życie, nadzieję i prawdę, byśmy przynieśli obfity plon wiary.

AMEN


11 VII 2008 r.
Kolejne wydarzenia w Roku św. Pawła.

W czasie gorących przygotowań do kolejnych egzaminów, ciągle coś się wokół dzieje. Po Wielkiej Oazie - TARS szczegółowa relacja jest tutaj :-) - przygotowania do Czuwania Rodzin. Teoria z logistyki, którą teraz zdaję znajduje przełożenie na rzeczywistość. Żeby sił jeszcze wystarczyło. Już nie wiele do końca - ale jeszcze trochę.

Przyjdzie jednak czas - nie tracę w to wiary - aby po tym wszystkim odpocząć... Nie tylko w wieczności...


7 VII 2008 r.
Kolejna zmiana dekoracji...

Pracowity czas jak zawsze - lecz pocieszające to, że w razie czego to tylko ostatnie 14 dni. Najbliższe nie będą łatwe - konieczność zaplanowania wszystkiego - aby "logistycznie" było OK. Jak się zastosuje algorytm węgierski - nie będzie to nic trudnego :-)

Do pracy...


1 VII 2008 r.
Spotkanie na całego :-)

Jest nas 1256 osób. I pierwsze godziny mamy już za sobą. Spotkanie z nowymi ludźmi - ich historią życia, taką codziennością - w której widać wszystko...

A i zainteresowanie tym, co się dzieje wokół - coraz większe... Oby tak dalej z duchowymi owocami - tej "Bożej zadymy".

Powrót do "alablog"