"alablog".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

30 IV 2011 r.
W oczekiwaniu na beatyfikację.

27 IV 2011 r.
Zaległości do raportu...

Kochane papiery przy końcu miesiąca. Ale to jeszcze nie takie straszne. Najgorsze jest to, by się nam tak chciało, jak nam się w tym momencie nie chce. :-)

Dla tych, co w tym czasie świętują, takie oto coś...

24 IV 2011 r.
Alleluja...

Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za życzenia. Odwzajemniam je. W intencji WAS WSZYSTKICH sprawowałem Mszę Świętą w czasie Wigilii Paschalnej.

Radosnego świętowania zwycięstwa Życia nad śmiercią.

22 IV 2011 r.
Wielki Piątek.Posługa w konfesjonale... Padam...21 IV 2011 r.
Wielki Czwartek.

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,

Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,

Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,

Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się: Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

19 IV 2011 r.
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.Stronia internetowa, która powstała w czasie przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II. Została otwarta w Środę Popielcową, 9 marca br. Jej opiekunem jest Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie. Zamieszczone tu rozważania, modlitwy i inne pomoce są poświęcone jednemu tematowi - modlitwie, a szczególnie adoracji Najświętszego Sakramentu. Ożywienie adoracji w życiu poszczególnych osób i wspólnot to wielki dar Boga, o który prosimy za wstawiennictwem Jana Pawła II.

Bardzo ciekawa inicjatywa, która powinna znaleźć swoje echo w naszych parafiach, ośrodkach duszpasterskich. Zachęcam do przeglądnięcia zawartości tego portalu. Ciekawe materiały na Wielki Tydzień. Można znaleźć także materiały przydatne na dzień beatyfikacji. Propozycje śpiewów w czasie liturgii, czy - bardzo moim zdaniem piękna - Litania do bł. Jana Pawła II.

Posiada Imprimatur:
Ks. Kard. Stanisław Dziwisz
nr 985/2011
12 kwietnia 2011 roku

z komentarzem - do odmawiania od 1 maja od chwili beatyfikacji...

Dziś w ramach renowacji dzień szczególny: Dzień Spowiedzi Świętej, ale także i dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jezus czeka, by obdarować łaską przebaczenia w sakramencie pojednania, czeka, także, by się do Niego zbliżyć i razem z Niewiastą Eucharystii kontemplować Jego Miłosierne Oblicze.

I z innej beczki. Ciekawa inicjatywa naszych postulantów...

Dla zainteresowanych... do obejrzenia... :-)

17 IV 2011 r.
Zbudowani na Chrystusie...

Niedziela Palmowa, którą przeżywam w Parafii w Laskowej, gdzie rozpoczyna się Renowacja Misji Świętych.

Proszę o modlitwę na ten czas...

Młodzi, dziś nasze święto. :-)

13 IV 2011 r.
Dzień pojednania.

Doświadczenie Miłości Miłosiernej. Serce w niej obmyte - może tak właśnie się modlić...

Miłość Twa schronieniem mym
Twój dotyk, ciepło serca,
bliskość Twa ukoi lęk.
To Twój wzrok jak promień słońca
topi mój ból, rozprasza mrok.

Cały mój świat w Twoich ramionach,
otulasz mnie miłością swą,
Cały mój świat w Twoich ramionach,
przygarniasz mnie czułością swą.

Bezpieczna by, tak tulisz mnie,
w Twych słowach życia jest powiew,
bliskość Twa ukoi lęk.
Czuje Twój wzrok jak promień słońca
topi mój ból, rozprasza mrok.

Cały mój świat w Twoich ramionach,
otulasz mnie miłością swą.


12 IV 2011 r.
Kolejny dzień misji świętych...

Przebywam w Lipnicy Murowanej. Dziś dzień przebłagania: "Przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu..."

Dzieciaki, które uczestniczą w misyjnych spotkaniach, oto informacje dla WAS:

1. Trwa konkurs na wymyślenie nazwy na powstałej z okazji misji scholii parafialnej. Kartki o treści: Proponuję nazwę:... dlatego, że..... składamy do koszyka przy ołtarzu św. Józefa. Trzeba się podpisać, bo dla najlepszej propozycji - NAGRODA.

2. I drugi konkurs: wykonanie palmy (do jednego metra). Palmy, które będą brały udział w konkursie zostaną nagrodzone. Ofiarowane przez autorów dla Księży Misjonarzy Saletynów "pojadą" do Krakowa, Warszawy i na Ukrainę.

I dla duchowej refleksji...

Teledysk do filmu "Popiełuszko - Wolność jest w nas" w reżyserii Rafała Wieczyńskiego
Realizacja teledysku: Rafał Wieczyński
tekst: Viola Brzezińska
muzyka: Viola Brzezińska, Grzegorz Hinczewski
www.violabrzezinska.pl


10 IV 2011 r.
Pamiętamy...

Często bywa tak, że istota ważnego wydarzenia schodzi w cień, a na czoło wysuwa się otoczka, którą wokół niego się tworzy. Coś takiego stało się właśnie z katastrofą smoleńską. Rok temu ta tragedia wstrząsnęła nami do głębi. Był ból, łzy, niezrozumienie, ale i nadzieje. Któż z nas 10 kwietnia 2010 nie poczuł się zbity z tropu, jakby nagle dostał obuchem w głowę? Przecież to był szok. A co pozostało z tego wstrząsu?

Całość przeczytaj tutaj.

7 IV 2011 r.
Niech ci udzieli przebaczenia i pokoju...

Dzień pojednania z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. Niech się rozlewa Miłosierdzie w serce skruszonego grzesznika.

Kolejne przerywniki dla dzieciaków. "Stare" i dobrze znane... A i będzie coś autorskiego. Słowa - Pan Jezus - a resztę napisał Łobuz Jezusa :-)

I gdy staniemy pod krzyżem misyjnym wraz z całą Parafią...

6 IV 2011 r.
Łobuzy Jezusa...

Mały przerywnik dla dzieciaków z młodszych klas, które zaczynają dziś swoje misyjne spotkania. :-)Oraz przesłanie dla młodych...

5 IV 2011 r.
Wstań i weź swoje łoże..

Pozdrawiam wszystkich tutaj zaglądających... Zwłaszcza uczestników spotkań w ramach Misji Świętych przeżywanych w Katedrze św. Mikołaja w Elblągu.

KKK 1021 Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie. [...]

KKK 1022 Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba , albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki.

Potrzebuję pomocy na środwe spotkanie z młodzieżą gimnazjalną i szkół średnich. Jeśli chcesz... To znaczy jak będziesz na któryś z tych grup - i chcesz pomóc - zagadnij mnie po dzisiejszych spotkaniach w zakrystii lub napisz e-maila.

4 IV 2011 r.
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain.

Życie choć piękne jest, tak kruche jest...
Wystarczy jedna chwila, by zgasić je...
Życie choć piękne jest, tak kruche jest...
Zrozumiał to ten, kto otarł się o śmierć...

Młodzieniec z Nain

Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: 'Nie płacz!' Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: 'Młodzieńcze, tobie mówię wstań!' Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: 'Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój'. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

Odwagi... :-)

2 IV 2011 r.
Dzień dzisiejszy jest szczególny...

Wydarzenia sprzed 6 lat stają się bardzo bliskie. Odszedł do domu Ojca Sługa Boży Jan Paweł II. Atmosfera tamtych dni powraca we wspomnieniach...

Było przedpołudnie... Sakrę biskupią przyjął ks. Bp Ryszard Kasyna. Byłem tego świadkiem jako bardzo młody kapłan uczestnicząc w uroczystości w bazylice mariackiej w Gdańsku. Dokonując wpisu na stronie składam najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Dobry Pasterz wspiera ks. Bp Ryszarda potrzebnymi łaskami w wypełnianiu pasterskiej służby "W prawdzie i miłości". W kapłańskiej jedności....

Wraz z ks. Prowincjałem Władysławem Pasiutem MS rozpoczynam dziś Misje Święte w KATEDRZE ŚW. MIKOŁAJA W ELBLĄGU. Nas głoszących wraz z tymi wszystkimi, którzy będą w tych świętych ćwiczeniach uczestniczyć polecam Waszej pamięci modlitewnej.

Bo Misje Święte to:

- czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga

- czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych

- czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem

- czas nawrócenia czyli do powrotu do Boga,

- czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela

- czas modlitwy i sakramentów świętych

- czas wzrastania w wierze

- czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga,

- czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca

- czas dawania świadectwa
Powrót do "blogowisko"