"alablog".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

23 IV 2010 r.
W drodze...

Jak to przystało na kolejny koniec tygodnia... w drodze na uczelnię, a zaraz po niej...

Kto posłucha... to się przekona, gdzie potem :-)

Pozdrawiam wszystkich solenizantów tych dni: Wojciech, Jerzy, Marek. Pomyślności dla WAS wszystkich. Do miłego...

18 IV 2010 r.
Niech odpoczywają...

Modlitwa za Ojczyznę
ks. Piotr Skarga

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna - chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

13 IV 2010 r.
U Ciebie Boże...

Psalm 71

Staje się dla nas dziś okazją do refleksji i modlitwy. Tekst bogaty w treści ale i dziś w obliczu przeżywanej żałoby znajduje swoje szczególne miejsce.

W Tobie, Panie, moja ucieczka,
niech nie doznam wstydu na wieki;

wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie!

Bądź mi skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
boś Ty opoką moją i twierdzą.

Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca,
od pięści złoczyńcy i ciemiężyciela.

Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, ufności moja od moich lat młodych!

Ty byłeś moją podporą od narodzin;
od łona matki moim opiekunem.
Ciebie zawsze wysławiałem.

AMEN.

11 IV 2010 r.
Przychodzi jak złodziej...

Śmierć. Szczególne dni bólu, żalu, stawiania pytań dlaczego?...

Życie. Bo kolejne przyszło na świat, ktoś inny ma w tym czasie urodziny, ktoś inny zaczyna wspólną drogę...

Jak trudno to zrozumieć...

Dzięki decyzji władz uczelni (rektora i prezydenta WSB-NLU):

Śmierć Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób pogrążyła nas w smutku i żałobie. Tragiczne wydarzenia sobotniego poranka skłaniają nas do zachowania powagi, wyciszenia i modlitwy. W związku z tym przedłużamy godziny rektorskie na niedzielę, 11 kwietnia 2010 r.

za którą osobiście bardzo dziękuję, jestem już w Warszawie.

Pozostaje modlitwa...

8 IV 2010 r.
Szerokości...

Zbyt długo na jednym miejscu się nie da. Wyruszam na kilka dni z nadzieją, że szybko wrócę :-) To zaczyna być coraz bardziej męczące. Ale jest nadzieja, że jeszcze trochę i będzie tego za "kółkiem" mniej.

Przygotowania do Niedzieli Miłosierdzia łączą się z wydarzeniami sprzed 5 lat. Trudno nie przywołać tej panującej wówczas atmosfery. Dziś za wspomnieniami potrzeba, aby poszła pogłębiona refleksja nad pozostawionym przesłaniem. Niech w tym pomoże...

Pełna wersja strony rusza 10 IV 2010 r.
Duchowe przygotowanie do wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze

7 IV 2010 r.
Jak trudno... :-)

Dlaczego dzisiejszy świat tak bardzo się śpieszy. Tyle spraw, które nie mają terminu do wykonania za dwa tygodnie, ale dziś - to już dwa dni po terminie. Założony harmonogram, kolejny notes, przypomnienia w komórce... To już nie działa. Co zatem? Trzeba się zatrzymać i zwolnić, bo doba ma tylko 24 godziny. Czas podarowany, oby nie był marnowany.

Więc do roboty :-)4 IV 2010 r.
Zmartwychwstanie!!!

Alleluja. Oto radosny czas. Pan Zmartwychpowstwał! Alleluja!!!

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.

Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem". Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Mt 28, 1-8

Idźmy i my, objawić to dzisiejszemu światu.

2 IV 2010 r.
Wielki Piątek.

Szczególne dni łaski. Każdy inny, a wszystkie razem prowadzą do Źródła. Odkryć, nie tylko wydarzenia z odległej historii, ale działanie Bożej Mądrości.

Dziękuję, za życzliwość wrażoną w dniu wczorajszym.

Polecam do ewentualnego poczytania: List na Wielki Czwartek AD 2010 i posłuchania.Powrót do "blogowisko"