Klucz do sukcesu ....
co to takiego?

Przeczytaj, pomyśl i podziel się swoją opinią

Rzecz bierze swój początek z uczelni, na której studiowałem.

Dzięki uprzejmości i zgodzie prowadzącej kurs dr Natalii Potoczek, umieszczam na samym końcu tej strony przygotowany przez nią slajd - z prezentacji dostępnej dla studentów. Uczestniczyłem w kursie: Pozyskiwanie i motywowanie pracowników. Jak sama nazwa wskazuje:

Problematyka kursu związana jest z dwoma podstawowymi procesami personalnymi w organizacji, tj. pozyskiwaniem pracowników do organizacji oraz motywowaniem ich, aby zechcieli zaangażować się w realizację celów organizacji. Wszystkie zagadnienia ujęte w programie kursu prezentowane są w perspektywie koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu personalnego. Koncepcje te pozwalają przedstawić relacje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem jako ekwiwalentny proces wymiany. Obydwie strony dostarczają sobie dóbr oraz czerpią korzyści, które decydują o trwałości procesu. Kurs kończy się rozwinięciem orientacji budowania kapitału ludzkiego w perspektywie zmieniających się na rynku relacji pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami.

W czym tkwi tajemnica sukcesu? Każdej organizacji, bez względu czym się zajmuje i w jakiej płaszczyźnie życia znajduje swoje miejsce?

Klucz do sukcesu