"alablog".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

27 VI 2010 r.
Uczelnia i kilometry...

Tak to bywa, że niestacjonarni jeszcze kilka zjazdów "pociągną", a co za tym idzie - i kilometrów przybędzie. Wyjazd na uczelnie stanie się okazją - do nadrobienia zaległości - na poziomie referatów i zadań zleconych - ale i odwiedzin tych, co się nie najlepiej mają. Z Bożym błogosławieństwem...
20 VI 2010 r.
Gdy wszystko się kręci, on stoi nieprzerwanie.

STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS (Krzyż stoi, chociaż kręci się świat).

Czytam dziś zapowiedź proroka Zachariasza: "Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym" (Za 12,10). Nim te słowa się wypełnią, Jezus pyta swoich uczniów o krążące o Nim opinie: "za kogo uważa go tłumy?"

Taki mini sondaż...

Sondaż jest to badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych mający na celu określenie preferencji danej grupy ludności.

Sondaż nie daje pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik. Stanowi jednak silny wyznacznik trendu. Stosowany jest w wielu dziedzinach, m.in. w handlu do badania preferencji konsumentów, w okresie poprzedzającym wybory (sondaż wyborczy).

Prawidłowo przeprowadzony sondaż powinien uwzględniać różne grupy społeczne, wiekowe i zawodowe.


Jakże łato im się poddać, zapominając o poszukiwaniu prawdy. "A wy za kogo?" Piotr daje odpowiedź, a ja?

Gdy padnie właściwa odpowiedź, pozostaje teraz czas na poparcie jej konkretną postawą swojego życia: "weź swój krzyż i..."

15 VI 2010 r.
Targi w Kielcach.

Po zajęciach na uczelni, kolejnych godzinach podróżowania po polskich drogach - dziś wizyta na targach i udział w okolicznościowym spotkaniu ekonomów zorganizowanych przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Wymiana spostrzeżeń i osobistych doświadczeń niech pomoże każdemu z nas lepiej zarządzać biblijnym wdowim groszem.

A i małe przypomnienie i zaproszenie zarazem...

8 VI 2010 r.
Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział...

Nie trzeba daleko szukać... Choć trudno wymagać, by nasz zegarek - pokrywał się z "zegarkiem", którym posługuje się Opatrzność... Zatroszczy się o to, co niezbędne, bylebyśmy byli na to przygotowani.

Z innej "beczki". Remont trwa nadal i ma się z górki :-) i to jest pocieszające. Kilka dni i będzie całkiem dobrze.

Przytrafiła mi się mała kontuzja. Da się z tym żyć, choć trochę uciążliwa. O co chodzi? Naukowe wytłumaczenie znalazłem w Internecie: palec młotkowaty

Typowym postępowaniem leczniczym w tych przypadkach jest leczenie zachowawcze, polegające na unieruchomieniu dalszego stawu międzypaliczkowego w szynie wyprostnej (aparat stocka) na okres 6 tygodni.

kontuzja

A i coś do posłuchania z dawnych lat:
5 VI 2010 r.
"Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości"

Po długim czasie oczekiwania, długich i gorliwie zanoszonych modlitwach, spełnia się pragnienie wielu serc. Uważany od samego początku przez wiernych za męczennika i orędownikach w sprawach dotyczących umiłowanej Ojczyzny, znajduje swoje ostateczne potwierdzenie.

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

bł Jerzy PopiełuszkoLitania do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami
Błogosławiony Jerzy, Męczenniku módl się za nami
Odważny wyznawco Chrystusa módl się za nami
Wierny świadku Ewangelii módl się za nami
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela módl się za nami
Czcicielu Maryi Niepokalanej módl się za nami

Oddany od dzieciństwa Bogu módl się za nami
Wychowany w pobożnej rodzinie módl się za nami
Gorliwy w służbie ołtarza módl się za nami
Pragnący naśladować świętych módl się za nami
Wierny głosowi powołania módl się za nami

Apostole godności człowieka módl się za nami
Obrońco nienarodzonych módl się za nami
Miłosierny dla cierpiących módl się za nami
Wrażliwy na los pokrzywdzonych módl się za nami
Dobry pasterzu ludzi pracy módl się za nami

Uczący zło dobrem zwyciężać módl się za nami
Wzywający do męstwa i solidarności módl się za nami
Broniący wartości ewangelicznych módl się za nami
Przestrzegający przed chęcią odwetu módl się za nami
Wzywający do trwania w nadziei módl się za nami

Niesprawiedliwie oskarżany módl się za nami
Okrutnie umęczony módl się za nami
Kapłanie wierny aż do końca módl się za nami
Męczenniku prawdy i wolności módl się za nami
Orędowniku spraw Kościoła i narodu módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości + wejrzyj na jego męczeńską śmierć ?w obronie wiary oraz godności człowieka + i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.3 VI 2010 r.
Boże Ciało...

Przeżywam dzisiejszą uroczystość w Warszawie. Tak trochę inaczej, w innych realiach, w innych okolicznościach. Inaczej przeżywana, inaczej niż we wspomnieniach, które pozostały z dziecinnych lat...

Co jednak jest najważniejsze? Uroczystość, którą trzeba przeżyć ze zgiętymi kolanami, w poczuciu wielkiej Tajemnicy. On, który daje nam Słowo - dające Życie, On, który jest lekarzem ludzkiego serca, On, który daje się na pokarm.

Tekst piosenki poniżej, choć odnosi się do ludzkiej rzeczywistości posłuchaj jednak inaczej. Ja dziecko, ja pielgrzym, ja słaby i nędzny wołam o pomoc... Wołam do Ciebie Panie Jezu.Powrót do "blogowisko"