CREDO....

Przed laty w przerwie pomiędzy kolejnymi wykładami, zatrzymałem się na modlitwę w kaplicy. Wśród wielu modlitewników i pobożnych książek moją uwagę przykuła pojedyncza kartka papieru zapisana niezdarnym pismem. Co na niej było? Kilkanaście cytatów z Biblii w określonej kolejności, które przeczytane jeden po drugim tworzyły logiczną całość. A wszystko miało tytuł: "CREDO". Poruszony, tym, co przeczytałem, po jakimś czasie pozbierałem swoje, ważne fragmenty.

I najważniejsze... Robiąc porządki w szafie w starych zapiskach znalazłem swoje "CREDO", które zamieszczam poniżej, by po pierwsze nie zginęło, ale także, aby stało się inspiracją, do stworzenia takiego osobistego, przez każdego, kto zagląda na to moje www.

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.

Pwt 4,39A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra.

Pwt 10,12-13Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci.

Pwt 31,6I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?

Iz 6,8Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam?

Sdz 6,14Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.

Łk 4,18-19Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów.

1 P 4,8Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Mt 5,42Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.

1 J 5,14Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Mk 3,35Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

Ap 3,19-22